Kuritegu leiab aset

On tõsiasi, et sinu suhtes on toime pandud kuritegu. Võid kogeda traumat kas füüsilise vigastuse, emotsionaalse šoki või nende kombinatsiooni näol. Igaüks reageerib juhtunule erinevalt ja isegi kergemad kuriteod võivad inimest tugevalt häirida.

Reaktsioonid traumale võivad kesta tunde, päevi, nädalaid või isegi aastaid. Reaktsioon võib tekkida kohe või ka näiteks mitmeid kuid peale kuriteo toimumist. Peamine, mida meeles pidada: sina ei ole süüdi ja abi on olemas.

Politsei võtab sinu suhtes toime pandud kuritegu tõsiselt. Nad ei mõista sind hukka ja käsitlevad sinu juhtumit asjatundlikult ja lugupidavalt, kuriteo liigist olenemata. Kui kardad hirmutamist või ahistamist, on politsei kohustus sind ja sinu peret aidata.

Kui kuriteost on politseile teatatud ja oled ise selleks nõusoleku andnud, edastatakse sinu andmed ohvriabile. Erandiks on olukord, kui selgub, et on vaja rakendada erikohtlemist tulenevalt sinu kaitsevajadustest, mille korral edastab politsei andmed kohe. Ohvriabitöötaja võtab sinuga ühendust hiljemalt kahe päeva jooksul ja tutvustab sulle pakutavaid abivõimalusi.

Kui sa ei soovi kuriteost politseile teada anda, saad ohvriabi või teisi tugiteenuseid sellegipoolest kasutada – lihtsalt helista numbril 116 006 või kasuta veebivestluse võimalust www.palunabi.ee, et aeg kokku leppida.