Tugi peale kohtuprotsessi

Kannatanuna saad ohu ära hoidmiseks taotleda, et sind teavitataks süüdimõistetu ennetähtaegsest vabastamisest või kinnipidamisasutusest põgenemisest.  

Esimese astme kuriteo korral saad taotleda võimalust avaldada arvamust süüdlase vangistusest tingimisi ennetähtaegse vabastamise kohta. Sa võid pöörduda ka isiku kriminaalhooldaja poole, et ta süüdimõistetu kohta sulle olulist informatsiooni edastaks.

Kui kohtuprotsess on lõppenud ja kohtuotsus on langetatud ning karistus määratud,  saab näiteks ohvriabitöötaja, naiste tugikeskuse töötaja või kohaliku omavalitsuse poolt määratud tugiisik sulle vajaduse korral endiselt toeks olla. Kui olid pikalt keskendunud juhtumile kohtuprotsessi eel ja ajal, siis selle lõppemisel võid kogeda kurnatuse või kaotuse tunnet. Isegi kui oled kohtuotsusega rahul ja tunned, et õiglus on jalule seatud, võid siiski kogeda negatiivseid tundeid ja soovida sellest kellegagi rääkida. 
Ohvriabitöötaja mõistab, kuidas kogu protsess sind mõjutanud on.

Kui sa pole kohtuotsuse või karistusega rahul ega tunne, et õiglus on jalule seatud, võta ohvriabiga ühendust edasise emotsionaalse toe saamiseks. Saad seda teha helistades ohvriabi kriisitelefonile 116006 või broneerides vaimse tervise veebinõustamine ohvriabi kodulehel.