Kontakt

Hädaabi 112

Hädaabinumbrile (ööpäevaringne) 112 helista siis, kui on juhtunud õnnetus või on tegemist ohtliku olukorraga. Kui kahtled, kas tegu on hädaolukorraga, ära kõhkle helistamast.

 

Politsei infotelefon 612 3000

Politsei infotelefon annab infot:

 • Politsei- ja Piirivalveameti teenustest ja algatatud kampaaniatest 
 • taotlusankeetidest ja nende täitmisest 
 • taotlustele lisatavatest dokumentidest
 • üldinfot isikut tõendava dokumendi ja elamisloa menetlusprotsessidest
 • struktuuriüksuste asukohast ja lahtiolekuaegadest

 

Lasteabitelefon 116 111

Lasteabitelefon 116 111 töötab üle-eestiliselt ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele tasuta. Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Pöördujateks võivad olla nii lapsed ise kui ka täiskasvanud – lapsevanemad, sugulased, spetsialistid, naabrid, sõbrad, tuttavad. Aga ka kõik teised, kellel on vaja laste teemadel nõuannet. Pöördujale antakse nõuannet, jagatakse informatsiooni ning vajadusel edastatakse saabunud informatsioon vajalikele spetsialistidele.

 

Ohvriabi kriisitelefon 116 006

Ohvriabi kriisitelefonilt 116006 pakutakse sulle ööpäevaringset kriisinõustamist ja jagatakse informatsiooni ohvri õigustest ja abistavatest süsteemidest. Lisaks tagatakse sulle, et saadud informatsioon jõuaks vastavatele abiandvatele spetsialistidele.

Ohvriabi kriisitelefon on mõeldud sulle, kui:

 • oled langenud süüteo ohvriks
 • sind on jäetud hooletusse või koheldud halvasti
 • sinu kallal on tarvitatud füüsilist, vaimset, seksuaalset või majanduslikku vägivalda
 • oled kaotanud kuriteo või õnnetusjuhtumi tagajärjel enda lähedase
 • soovid anda teada kellestki, kes võib vajada abi
 • soovid nõu, kuidas abivajajat tema raskuses toetada

116006 numbrile helistamine on sulle tasuta ja soovi korral võid jääda anonüümseks. Sind nõustatakse eesti, vene ja inglise keeles.

Kui oled langenud kuriteo ohvriks või oled kogenud vägivalda, hoolimatust või halba kohtlemist, siis on sul võimalik pöörduda ohvriabisse. Riiklikud ohvriabikeskused asuvad kõigis suuremates linnades (ohvriabitöötajate kontaktandmed). Ohvriabi keskustes osutatakse abivajajatele tasuta nõustamisteenust.

 

Naiste tugikeskuste kontaktid

Naiste tugikeskuste kontaktid leiad siit

Naiste tugikeskustes pakutakse turvalist keskkonda, nõustamist ja ajutist majutust naistevastase vägivalla ohvriks langenud naistele ja nendega kaasas olevatele lastele.
Esmast kriisinõustamist osutatakse ööpäevaringselt telefoni teel või kohtumisel. Soovi korral võib esmasel kriisinõustamisel jääda anonüümseks.
Infot ja toetust pakutakse ka naistevastase vägivalla ohvri lähedastele.

 

Prokuratuuri kontaktid

Prokuratuuri kontaktid leiad siit

Prokuratuur juhib kohtueelset kriminaalmenetlust, tagades selle seaduslikkuse ja tulemuslikkuse; esindab kohtus riiklikku süüdistust, osaleb kuritegude tõkestamiseks ja avastamiseks vajaliku jälitustegevuse planeerimises ning täidab muid seadusega prokuratuurile pandud ülesandeid. Kriminaalmenetluse juhina suunab prokuratuur uurimisasutusi tõendite kogumisel ja vastavalt tuvastatud asjaoludele otsustab isikule süüdistuse esitamise.

 

Kohtumajade kontaktid

Kohtute infotelefon on 6 200 100.

Rohkem infot kohtutega ühendust võtmisest leiad Eesti Kohtute kodulehelt

Riigikohtu kontaktid leiad siit