Kontakt

Hädaabi 112

Hädaabinumbrile helistades:

 • teatage võimalikult kiiresti ja selgelt, mis on juhtunud, kus see juhtus ning kes helistab;
 • jääge rahulikuks ja vastake esitatud lisaküsimustele;
 • jätke meelde ja andke operaatorile edasi sündmusega seotud isikute (mees/naine, eeldatav vanus, kasv, riietuse kirjeldus), sõidukite (reg number, mark, värvus) ja muude asjaolude võimalikult täpne kirjeldus;
 • ärge lõpetage kõnet enne, kui operaator annab selleks loa.


Selgitage lastele, millal ja kuidas tuleb ja tohib helistada numbrile 112.

Hädaabinumber 112 valitakse ühtemoodi nii mobiil- kui ka tavaliselt telefonilt ja sellele helistamine on tasuta.

NB! Kõik hädaabinumbrile saabunud kõned salvestatakse.
Välisriigist saab häirekeskusega ühendust meiliaadressil 112@112.ee.

Hädaabinumbrile (ööpäevaringne) 112 helistage siis, kui vajate politseilt kiiret abi ja tahate teatada korrarikkumistest, kuriteost või liiklusõnnetusest.

 

Politsei kliendiinfo 612 3000

KLIENDIINFO TELEFON 612 3000 (E - P 8.00 - 19.00)
info@politsei.ee

Politsei- ja Piirivalveameti kliendiinfo telefon töötab esmaspäevast pühapäevani kella 8.00-19.00 (hind kehtib vastavalt valitud operaatorfirmale).

NB! Kõik kliendiinfo telefonile saabunud kõned salvestatakse. Telefoni teel ei väljasta infot kolmandate isikute kohta (nt isikute viibimine kainestus- või arestimajas).

Kliendiinfo telefon annab infot:

 • Politsei- ja Piirivalveameti teenustest ja algatatud kampaaniatest;
 • taotlusankeetidest ja nende täitmisest;
 • taotlustele lisatavatest dokumentidest;
 • isikut tõendava dokumendi- või elamisloa taotluse staatusest ning üldinfot menetlusprotsessidest;
 • struktuuriüksuste asukohast ja lahtiolekuaegadest;
 • ametnike avalikest kontaktandmetest;
 • teisaldatud autode asukohast.
Prokuratuuri kontaktid

Kõik prokuratuuri kontaktid on kättesaadavad siit.

Lääne Ringkonnaprokuratuuri kontakandmed.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri kontaktid.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri kontaktid.

Viru Ringkonnaprokuratuuri kontaktid.

Riigiprokuratuuri kontaktid.  

Prokuratuur juhib kohtueelset kriminaalmenetlust, tagades selle seaduslikkuse ja tulemuslikkuse; esindab kohtus riiklikku süüdistust, osaleb kuritegude tõkestamiseks ja avastamiseks vajaliku jälitustegevuse planeerimises ning täidab muid seadusega prokuratuurile pandud ülesandeid. Kriminaalmenetluse juhina suunab prokuratuur uurimisasutusi tõendite kogumisel ja vastavalt tuvastatud asjaoludele otsustab isikule süüdistuse esitamise.

Kodanike vastuvõtt prokuratuuris.

 

Kohtumajade kontaktandmed

KOHTUMAJADE KONTAKTANDMED

Harju Maakohtu kohtumajade ja osakondade kontaktid leiad siit.

Tartu Maakohtu kohtumajade ja osakondade kontaktid leiad siit.

Viru Maakohtu kohtumajade ja osakondade kontaktid leiad siit.

Pärnu Maakohtu kohtumajade ja osakondade kontaktid leiad siit.

Kohtusse pöördumise  kohta leid infot siit ning kohtusse pöördumise meelespea siit.

Kohtuotsuste kohta leiad infot siit ja siit.

 

LASTEABITELEFON 116 111

Lasteabitelefon 116 111 töötab üle-eestiliselt ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele tasuta. Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Pöördujateks võivad olla nii lapsed ise kui ka täiskasvanud – lapsevanemad, sugulased, spetsialistid, naabrid, sõbrad, tuttavad. Aga ka kõik teised, kellel on vaja laste teemadel nõuannet. Pöördujale antakse nõuannet, jagatakse informatsiooni ning vajadusel edastatakse saabunud informatsioon vajalikele spetsialistidele.

Kadunud laste telefon 116 000.

OHVRIABI KRIISITELEFON 116 006

Ohvriabi kriisitelefonilt 116006 pakutakse Sulle ööpäevaringset kriisinõustamist ja jagatakse informatsiooni ohvri õigustest ja abistavatest süsteemidest. Lisaks tagatakse Sulle, et saadud informatsioon jõuaks vastavatele abiandvatele spetsialistidele.

Ohvriabi kriisitelefon on mõeldud Sulle, kui:

 • oled langenud süüteo ohvriks
 • oled langenud hooletuse või halva kohtlemise ohvriks
 • oled langenud füüsilise, vaimse, seksuaalse või majandusliku vägivalla ohvriks
 • oled kaotanud kuriteo või õnnetusjuhtumi tagajärjel enda lähedase
 • soovid teatada kellegi teise ohvriks langemisest

 116006 numbrile helistamine on Sulle tasuta ja soovi korral võid jääda anonüümseks. Sind nõustatakse eesti, vene ja inglise keeles.

Kui oled langenud kuriteo ohvriks või oled kogenud vägivalda, hoolimatust või halba kohtlemist, siis on sul võimalik pöörduda ohvriabisse. Riiklikud ohvriabikeskused asuvad kõigis suuremates linnades (ohvriabitöötajate kontaktandmed). Ohvriabi keskustes osutame abivajajatele tasuta nõustamisteenust.

NAISTE TUGITELEFON 1492

Naiste tugikeskustes pakutakse turvalist keskkonda, nõustamist ja ajutist majutust naistevastase vägivalla ohvriks langenud naistele ja nendega kaasas olevatele lastele.
Esmast kriisinõustamist osutatakse ööpäevaringselt telefoni teel või kohtumisel. Soovi korral võib esmasel kriisinõustamisel jääda anonüümseks.
Infot ja toetust pakutakse ka naistevastase vägivalla ohvri lähedastele.

VEEBIKONSTAABLID

Veebikonstaablid Andero Sepp ja Jana Frolova on internetis töötavad politseinikud. Nad vastavad inimeste interneti teel esitatud teadetele ja kirjadele ning koolitavad nii lapsi kui täiskasvanuid internetiturvalisuse teemadel.

Veebikonstaablite kontaktid

Andero Sepp
Facebook: Veebikonstaabel Andero
Rate: http://www.rate.ee/users/andero-
Skype: andero.sepp@politsei.ee
E-mail: andero.sepp@politsei.ee

Jana Frolova
Facebook: Veebikonstaabel Jana Frolova 
VK: yana frolova veebikonstaabel
Odnoklassniki: Яна Фролова
E-mail: jana.frolova@politsei.ee