Ohvri teekond

Vägivalla kogemine, õnnetusse sattumine või muul moel traumakogemuse saamine läbi kuriteo võib olla raske kogemus – võid kogeda tundeid vihast abituseni ning hirm ja mure võivad tekitada segadust. Olenemata sellest, kas andsid juhtunust teada politseile või mitte, on sul õigus abile. Ohvriabitöötaja on sinu jaoks olemas ja pakub emotsionaalset tuge ning praktilisi nõuandeid, mis aitavad sul kuriteo mõjust toibuda ja oma eluga edasi liikuda. Ohvriabi pakub sulle vajalikku tuge ja teavet, lähtudes sinu vajadustest.

See lehekülg aitab sul mõista menetluses esinevaid etappe ning kust leida täiendavaid vastuseid tekkivatele küsimustele.

Kuritegu leiab aset

On tõsiasi, et sinu suhtes on toime pandud kuritegu. Võid kogeda traumat kas füüsilise vigastuse, emotsionaalse šoki või nende kombinatsiooni näol. Igaüks reageerib juhtunule erinevalt ja isegi kergemad kuriteod võivad inimest tugevalt häirida.

Rohkem

Kas sa teatad kuriteost?

Kui oled kuriteo ohver, siis pead otsustama, kas teatada kuriteost politseile. See on täielikult sinu otsustada.

Rohkem

Kuriteost kohtuni

Kui oled teatanud kuriteost politseile, siis nad võtavad sinult ütluse, et alustada uurimist. Järgmisena tutvustame sulle ohvri teekonna erinevaid etappe politseiuurimises, süüdistuse esitamise otsustamises ning selles, kas sinu juhtum võib kohtusse jõuda. Leiad rohkem informatsiooni ka kuriteoohvrite hüvitiste kohta.

Mis toimub kohtus?

Prokurör on otsustanud esitada süüdistuse ja saata sinu kriminaalasi kohtusse. Järgmisena tutvustame sulle ohvri teekonnas erinevaid etappe, mis toimuvad kohtus.