Ei, ma ei teata kuriteost

On palju põhjuseid, miks ohver võib kuriteost politseile mitte teatada.

Enamjaolt otsustatakse mitte teavitada süütegudest, mis tunduvad vähe olulised või kus kahju ei ole suur, kuid politseid ei teavitata ka palju tõsisematest või vägivaldsematest juhtumitest. Mõned ohvrid arvavad, et politsei kaasamine on mõttetu, kui otsest kahju inimesele endale või varale pole tekitatud, hoolimata sellest, milline on kuriteo mõju neile. Teised arvavad, et politseisse pöördumine on liiga aeganõudev või stressirohke. Mõned arvavad, et politsei on niigi koormatud ega taha neid tühise asjaga tülitada. Mõned kannatanud võivad karta toimepanija poolset hirmutamist või kättemaksu, kui kaasatakse väliseid organisatsioone. Kõik need on mõjuvad põhjused ja keegi ei saa sind kuriteost teatama sundida.

Ohvriabi pakub emotsionaalset tuge ja praktilisi nõuandeid ka siis, kui sa pole kuriteost politseile teatanud. Ohvriabi partnerorganisatsioonid pakuvad professionaalset tuge kõigile, kes seda vajavad.

Pane tähele, et kuriteoohvrile ettenähtud riiklikke hüvitisi saad taotleda ainult juhul, kui politseid on kuriteost teavitatud 15 päeva jooksul pärast kuriteo toimumist ja kriminaalmenetlus on alustatud. Seega takistab avalduse tegemata jätmine hilisemat hüvitise saamist.