Sinu õigused

Sinu õigused kuriteo ohvrina on sätestatud erinevates seadustes. Olulisimad neist on ohvriabi seadus ja kriminaalmenetluse seadus.

Sinul kui ohvril on õigus väärikale ja lugupidavale kohtlemisele, samuti saada ära kuulatud ning mõistetud. Sulle on tagatud juurdepääs kriminaalmenetlust ning pakutavaid tugiteenuseid puudutavale informatsioonile.  

Kui soovid rohkem teada saada oma õigustest kuriteoohvrina, siis on need lahti seletatud siin lehel.

Kui oled kuriteo tunnistaja, siis tulenevad sinu õigused kriminaalmenetluse seadustikust