Jah, teatan kuriteost

Kui oled kuriteo ohver või kui näed kuritegu toimumas, siis sa saad sellest politseile teatada. Sa ei ole alati kohustatud teavitama politseid, kuid ära pelga seda teha. Nii saad panustada ühiskonna turvalisusele ja aidata kaasa nii enda kui ka teiste heaolule. Teatud juhtudel on politseile teatamine siiski kohustuslik, mille kohta leiad lisainfot allpool. Kui sa otsustad kuriteost mitte teatada, saad sa endiselt kasutada ohvriabi teenuseid. Kuriteost saab teatada mitmel viisil:

  1. Helistades 112, kui tegu on hädaolukorraga.
  2. Pöördudes lähimasse politseijaoskonda.
  3. Esitades digiallkirjastatud avalduse politsei kodulehel.
  4. Paludes kellelgi teisel, keda sa usaldad, kuriteost sinu nimel teada anda. Pöördumise võib teha ka ükskõik missugune spetsialist, kui oled sellega ise nõus.

Kui ohvriks on laps, siis on lastekaitseseaduse alusel kohustus teatada lapsest kõigil isikutel, kellel on olemas teave tema kohta. Inimese surma korral, mis võib olla seotud kuriteoga, tuleb alati politseid teavitada. Sellest teavitamata jätmine on omakorda kuritegu.

Politsei loob tingimused osapooltele mõistetavaks suhtluseks. Näiteks organiseerivad nad tõlke- või muid erivajadusi toetavad teenused.

Nad jagavad sinuga üksikasju: sinu juhtumiga seotud ametniku kontaktandmeid, kriminaalasja numbrit, abivõimalusi ja muud sinu jaoks olulist teavet. Nad annavad sulle ka kuriteoohvritele mõeldud infomaterjali, jagavad sinu nõusolekul sinu andmeid ohvriabitöötajaga või suunavad sind teiste organisatsioonide juurde, kes saavad sulle vajalikku tuge pakkuda. Erandiks on olukord, kui on tuvastatud erikohtlemise ja kaitse vajadus, mille korral politsei edastab andmed ohvriabile kohe.

Mida rohkem informatsiooni saad politseile kuriteost teatamisel anda, seda parem. Räägi juhtunust politseile nii palju kui võimalik ning anna neile teada, kui kardad enda ja oma pere turvalisuse pärast. See aitab politseil sulle parimat kaitset ja tuge pakkuda.

Kui oled kuriteost politseile teatanud, siis politsei või prokuratuur otsustavad, kas kriminaalmenetlust, sealhulgas politseiuurimist, alustatakse või mitte. Igal juhul võid võtta ühendust ohvriabiga, kui soovid tuge saada.