Info juhtumi kohta

Juhtumiga tegelevate politseiametnike kontaktandmeid saate politsei kliendiinfo numbril 612 3000 (järgides saadud juhiseid) E-R 8.00-19.00, politsei võrgukodust aadressil www.politsei.ee või prokuratuurist (www.prokuratuur.ee).

Hädaabi number on 112.