Toetus kohtus

Kui kuriteost teatamisest jõutakse kohtumenetluseni ning sa pead kannatanuna kohtus ütlusi andma, siis sul on õigus esindajale.

Esindaja on advokaat, kes kaitseb sinu huve. Sa võid endale esindaja ise leida või määratakse ta sulle kohtu poolt. Infot õigusabi ja õigusnõu kohta saad telefonil 688 0400, e-kirja teel abi@juristaitab.ee ja portaalist Jurist Aitab.

On ka võimalus (kuid mitte alati garanteeritud), et ohvriabitöötaja või näiteks naiste tugikeskuse nõustaja saab sind kohtuistungil toetada. 
Ohvriabitöötajad on igas maakonnas ning töötavad politseijaoskondade juures. Võta ühendust telefoni teel, et kokku leppida aeg kohtumiseks endale lähima ohvriabitöötajaga

Ööpäevaringne ohvriabi kriisitelefon: 116006, e-post: kriisiabi@sotsiaalkindlustusamet.ee. Nõustamine ohvriabis on tasuta.

  • Ohvriabis tagatakse konfidentsiaalsus. Nõustamisele võib pöörduda anonüümselt, kuid hüvitiste ja teenuste taotlemisel tuleb esitada isikuandmed. 
  • Ohvriabitöötajad pakuvad emotsionaalset tuge, jagavad teavet abisaamise võimaluste kohta ning juhendavad suhtlemisel teiste asutustega. 
  • Ohvriabitöötajad on toeks ja abiks, kui oled kogenud mistahes vägivalda (füüsilist, vaimset, seksuaalset, majanduslikku). 
  • Kui mure lahendamiseks on vaja mitme asutuse koostööd, küsitakse selleks alati sinu luba.