Otsus esitada süüdistus

Süüdistuse esitamine tähendab isiku või organisatsiooni vastu suunatud kohtumenetluse läbiviimist.

Prokuratuur on justiitsministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus ning on oma seadusest tulenevate ülesannete täitmisel sõltumatu. Rohkem informatsiooni prokuratuuri ja nende tegevuse kohta leiad nende kodulehelt.

Kui kõik vajalikud tõendid otsuse tegemiseks on kogutud, siis saadab politsei materjalid prokuratuuri, et prokuratuur teeks otsuse kriminaalasja kohtusse saatmise või menetluse lõpetamise osas. Kui prokurör leiab, et süüdistuse esitamiseks on kõik vajalikud tõendid kogutud ning ta on veendunud, et kuritegu on kahtlustatava poolt toime pandud, siis peab ta otsustama, millisel viisil on sobiv menetlusega jätkata.

Prokurör võib menetluse lõpetada siis, kui ta leiab, et kahtlustatav ei ole kuritegu toime pannud. Samuti võib prokurör pidada õigemaks õigusrikkumist käsitleda ilma juhtumit kohtusse andmata. Kohtuväline vaidluste lahendamine tähendab, et pooled lepivad milleski kokku.