Kohtuotsus

Kui kohtulik arutelu on lõppenud, läheb kohus otsust tegema, kas süüdistatav on süüdi või mitte. Kohus teatab ka kohtuotsuse kuulutamise aja.

Kohtuotsuse kuulutamine on avalik. Kohtuotsusega on võimalik tutvuda kohtus ning soovi korral on võimalik saada ka selle väljatrükk. Kõik jõustunud kohtuotsused avaldatakse Riigi Teataja lehel. Kannatanuna on sul  õigus viibida ka kohtuotsuse kuulutamisel. Kohtuotsus kajastub ka E-toimikus ning kui sa kohtuotsuse kuulutamisel ei viibi, saadetakse see sulle e-kirja teel.

Kui sa ei ole maakohtu otsusega nõus, võid selle edasi kaevata. Selleks tuleb esitada apellatsioonikaebus. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb maakohtule kirjalikult teatada seitsme päeva jooksul ning apellatsioon tuleb esitada ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest.

Kui isik mõistetakse kuriteos süüdi, siis mõistetakse talle ka karistus.  Kannatanuna on sul õigus kohtuotsus vaidlustada ringkonnakohtus. Kui keegi kohtuotsust ei vaidlusta ning edasikaebe tähtaeg on möödunud, siis kohtuotsus jõustub lõplikult.

Kui kohus leiab, et süüdistatav ei ole kuritegu toime pannud, tehakse õigeksmõistev otsus.