Abivajaduse hindamine

Menetleja (st uurimisasutuse, prokuratuuri ja kohtu) kohustus informeerida Teid võimalusest saada vajalikke teenuseid: ohvriabi seaduses sätestatud võimalusi ohvriabiteenuste ja kuriteoohvritele ette nähtud riikliku hüvitise saamiseks ja kriminaalmenetluse eadustikust tulenevate kaitsemeetmete võimalusi. Kuigi kannatanu vajadusi ja teenuste sobivust hindab eelkõige põhjalikult ohvriabitöötaja, on ka menetleja selgitus vajalik ja toetab Teie pöördumist ohvriabitöötaja poole.