Ohvriabitöötaja ülesanded

Ohvriabi töötajad aitavad Teid sõltumata sellest, kas otsustate kuriteost politseile teatada või mitte. Ohvriabi töö on konfidentsiaalne ning ohvriabitöötajad ei edasta politseile informatsiooni ilma Teie nõusolekuta – välja arvatud juhul kui leitakse, et varitseb reaalne oht ning on vaja kiiresti abi, et kannatanut kaitsta. Kui kuriteost teatamisest jõutakse kohtumenetluseni ning Te peate kohtus tunnistusi andma, on võimalus (kuid mitte alati garanteeritud), et ohvriabitöötaja saab Teid kohtuistungil toetada.