Majutus

On oluline, et igaühel on olemas koht, kus turvaliselt elada – seda eriti kuriteoohvrite puhul. Võib olla eriti raske toibuda juhtudest, kui tunnete ennast ebaturvaliselt enda kodus. Probleem on veel hullem, kui kuritegu pandi toime Teie enda kodus kellegi poolt, kellega Te koos elata – nagu nt vägivallatsev partner või lähedal elav naaber.

Mõnikord võib elukoha vahetamine olla ainus lahendus probleemile. Siiski on ka teisi võimalusi, mida ette võtta, et tunda end kodus turvaliselt, näiteks taotleda kurjategija suhtes lähenemiskeelu seadmist.

Kui olete naistevastase vägivalla ohver, siis on Teil võimalik pöörduda abi ja vajadusel ajutise majutuse saamiseks naiste tugikeskuse teenusepakkujate poole.