Lähenemiskeeld

Oma elu ja turvalisuse kaitseks saate taotleda kriminaalmenetluse ajaks ajutist lähenemiskeeldu. Teie nõusolekul esitab selle taotluse kohtule prokurör. Peale ajutise lähenemiskeelu on olemas veel lähenemiskeeld, mis määratakse kohtus süüdi mõistetud inimesele. Mõlemat tüüpi lähenemiskeeldu saab määrata üksnes isikuvastase või alaealise vastu toime pandud kuriteo puhul.

Lähenemiskeeluga keelatakse inimesel viibida kannatanu elu- või töökohas, suhelda kannatanuga telefoni või interneti kaudu ja talle läheneda.

Kui soovite reisida või asuda elama mõnda teise Euroopa Liidu liikmesriiki, on Teil võimalik taotleda Euroopa lähenemiskeeldu. Euroopa lähenemiskeeld tagab, et kohtu poolt võetud kaitsemeetmed kehtivad ka teises liikmesriigis. Euroopa lähenemiskeelu kohaldamiseks tuleb esitada vastavasisuline taotlus oma elukohajärgsele maakohtule või selle Euroopa Liidu liikmesriigi pädevale asutusele, mille territooriumil soovite lähenemiskeelu kohaldamist.

Lähenemiskeelu kohta saab lisaks lugeda siit ja siit.