Vargus

Kuidas käituda sündmuskohal:

 • püüa säilitada sündmuskoht politsei saabumiseni võimalikult puutumatuna;

 • jäta meelde või pane kirja võimalike kahtlustatavate ja tunnistajate andmed ning edasta need politseile;

 • ole tähelepanelik ja ütle oma kahtlused edasi politseile.

Mida kiirem on politsei poole pöördumine ja mida paremini on säilinud kuriteo toimepanemise sündmuskoht, seda tõenäolisem on kurjategijate kindlakstegemine ja nende süü tõendamine.

Säilita sündmuskoha puutumatus!

 • Korterivarguse puhul - ära liigu sündmuskohal ringi ning ära alusta kohe toa koristamist - seal võib olla jälgi, mis võivad viia asja lahendamiseni ja mida sa ise ei pruugi märgata ning võid rikkuda. Samas katsu säilitada puutumatuna ka elukoha ümbrus - ka maas või koridoris võivad olla jäljed, mis on olulised;

 • autost varguse puhul - ära liigu sündmuskohal ringi ning ära alusta kohe auto koristamist, samas katsu säilitada puutumatuna ka auto ümbrus - ka maas võivad olla jäljed mis on olulised;

 • auto-, korteri- vm varguse korral - kui sa just pead midagi puudutama (tõstma midagi maast üles, avama uksi vm), siis katsu seda teha kinnastatud käega, et mitte hävitada võimalikke tõendeid (DNA, sõrmejälg vm);

 • kui sul on varastatud rahakott, mobiiltelefon - võta kohe ühendust oma pangaga/mobiilsideoperaatoriga ning sulge panga- ja telefonikaardid;

 • jäta meelde või pane kirja võimalike kahtlustatavate ja tunnistajate andmed ning edasta need politseile;

  Kui sulle pakutakse midagi tagasi osta (auto, mobiiltelefon, dokumendid jms), tuleb sellest kohe teavitada politseid, kes annab (olenevalt olukorrast) edasised käitumisjuhised, mida kodulehel avalikustada ei saa.

Ära mitte mingil juhul asu koostööle kurjategijatega ning ära lase ennast veenda/mõjutada kurjategijate ähvardustest jm mõjutusvahenditest.

Politseinike aitamiseks püüa teha järgmist:

 • püüa meelde jätta kurjategija tundemärgid;

 • kui kurjategija oli autoga, püüa meelde jätta selle mark, värv, registreerimisnumber või mõni eritunnus;

 • avalduse kirjutamiseks ei ole vaja politseijaoskonda minna. Kui soovid, võidakse sind üle kuulata su enda kodus;

 • seksuaalkuriteo ohvriks langedes väldi enda pesemist, puhastamist enne vajalike asitõendite fikseerimist;

 • uute asjaolude ilmnemisel edasta need kindlasti politseile.