Vaenukuriteost teatamine

Kui olete langenud kuriteo ohvriks, pöörduge nii ruttu kui võimalik politsei poole. Mida kiiremini saab politsei kuritegu ja selle sündmuskohta uurima asuda, seda tõenäolisem on, et kurjategija tehakse kindlaks ja tema süü tõendatakse.

Kui Sinu suhtes on toime pandud vägivallakuritegu, siis pöördu esmalt arsti poole, kes fikseerib vigastused ning võtab kõik vajalikud proovid. Mida kiiremini seda tehakse, seda rohkem tõendusmaterjali saadakse. Jälgi, et arsti Sinu vigastused ka dokumenteeriks. Kui Sa ei soovi arsti poole pöörduda või kahtled, kas politseisse avaldus esitada, siis tee oma vigastustest pilti – nii fikseerid aja, millal vigastused tekkisid.

Kuidas teatada?

Kuriteo ohvriks langedes tuleb sellest võimalikult kiiresti teatada politseile ja käituda vastavalt sealt saadud juhistele.

Kuriteosündmusest teata politseile:

Politsei reageerib kõigile väljakutsetele võimalikult kiiresti, kuid esmajärjekorras teenindatakse alati kiiret reageerimist nõudvaid väljakutseid, näiteks kui:

 • kuritegu toimus vahetult enne teadet ja selle toimepanijad pole jõudnud sündmuskohast kuigi kaugele;
 • kuritegu on hetkel veel toimumas;
 • tegemist on raske isikuvastase kuriteoga vms.

Politseinike aitamiseks püüa teha järgmist:

 • püüa meelde jätta kurjategija tundemärgid;
 • kui kurjategija oli autoga, püüa meelde jätta selle mark, värv, registreerimisnumber või mõni eritunnus;
 • avalduse kirjutamiseks ei ole vaja politseijaoskonda minna. Kui soovid, võidakse sind üle kuulata su enda kodus;
 • seksuaalkuriteo ohvriks langedes väldi enda pesemist, puhastamist enne vajalike asitõendite fikseerimist;
 • uute asjaolude ilmnemisel edasta need kindlasti politseile.

Avalduse esitamisel:

 • avaldusele lisa kindlasti oma kontakt- ja sideandmed (nimi, isikukood, elukoht, telefon), nii saab politsei Sinuga vajadusel ühendust võtta;
 • esita võimalikult palju asjaga seotud dokumentide koopiaid (eriti, kui oled sattunud kelmuse ohvriks, sama kehtib ka enamiku muude majanduskuritegude kohta). Ole valmis esitama dokumentidest originaale;
 • fakte pole kunagi liiga palju. Seega pane avaldusse kirja nii palju asjaga seotud kuupäevi, kellaaegu, isikute nimesid ja kontaktandmeid, kui vähegi võimalik;
 • kui oled sattunud IT-alase kuriteo ohvriks või on kuriteoga seotud IT-line vahend, katsu võimalikult palju (e-kirjavahetus, pakkumine internetioksjonil, pakkuja andmed, tehingu tegemise kinnitus jne) salvestada andmekandjale (arvuti kõvakettale, mälupulgale vm), eriti hea, kui saaksid väljatrükid lisada avaldusele;
 • jäta meelde või pane kirja võimalike kahtlustatavate ja tunnistajate andmed ning edasta need politseile.

Avalduse esitamine

Täpsed juhised avalduse esitamiseks leiad siit.

Kui kellegi elu või tervis on vahetult ohus, siis helista viivitamatult hädaabinumbrile 112. Ära kasuta seda ankeeti raskest ja/või isikuvastasest kuriteost (vägistamine, tapmine, kehaline väärkohtlemine - löömine, peksmine vm) teatamiseks. Raskest kuriteost teada andmiseks pöördu lähimasse politseijaoskonda.

Võimalusel allkirjasta vorm digitaalselt. Nii on kindel, kes selle esitas.

Mis juhtub edasi, kui oled kuriteost teatanud?

Kui oled kuriteost teatanud, annab politsei Sulle infot ohvriabiteenuste kohta ning muud infot, mida kannatanul vaja teada on. Ka kannatanute infomaterjal annab ülevaate, mis juhtub järgmisena. Politsei peaks Teile andma ka Teie juhtumi kriminaalasja numbri. Oleks hea, kui saate selle kindlasse kohta üles märkida. Selle numbri alusel on Teil hiljem lihtsam politsei või prokuratuuriga ühendust võtta, et oma menetluse kohta infot küsida.

Kuriteost teada andes võib politsei küsida, kas olete nõus, et Teie andmed edastatakse ohvriabile. Kui olete sellega nõus, siis võetakse ohvriabi poolt Teiega ühendust. Kui Te sellest keeldute, siis on Teil alati võimalus ohvriabiga ise ühendust võtta.

Kui olete kuriteoteate esitanud, alustab politsei uurimist ning püüab leida tõendeid juhtunu kohta. Kuna olete kannatanu, on politseil tõenäoliselt vaja Teiega juhtunust rääkida.

Politseil võib olla vajalik koguda tõendeid sealt, kus kuritegu toime pandi – nt nagu fotod, sõrmejäljed. Kui Teile on mingil moel viga tehtud vägivaldse rünnaku tõttu või olete kannatanu seksuaalkuriteos, küsib politsei, kas olete nõus meditsiinilise läbivaatusega. See on Teie otsus, kas annata selleks nõusoleku, kuid pidage meeles, et see võib olla oluline võimalus saada kohtumeditsiinilised tõendid, mis võib aidata Teie ründaja hiljem kohtu ette tuua.

Eeluurimine võtab aega. Politsei annab Teile politseiametniku nime ning telefoninumbri, kes on Teie juhtumi eest vastutav ning hoiab Teid kursis juhtumiga seotud olulistest arengutest. Kui soovite politseiga ühendust võtta, oleks hea, kui oskate öelda enda kriminaalasja numbri – nii suudab politsei Teid kõige kiiremini aidata.