Abi vaenukuriteo korral

On arusaadav, et mõnikord kannatanu ise ei pruugi, ei söanda, ei oska näha ennast vaenusüüteo ohvrina. Vaenusüüteod võivad olla alaraporteeritud erinevatel põhjustel:

  • hirm taasohvristumise ees süüteomenetluses, usalduse puudumine õiguskaitsetöötajate suhtes;
  • kindluse puudumine selles osas, kas õiguskaitseasutused saavad aidata ning kas nad tegelevad juhtumiga tõsiselt ning tõhusalt;
  • hirm väljasaatmise ees (ebaseaduslikult riigis viibivad isikud vms); 
  • hirm süütegija kättemaksu ees;
  • ohvriks olemisega seotud alanduse ning häbi tunne; 
  • vähemuse liikme jaoks hirm, et nende identiteet või staatus tuleb/tehakse avalikuks;
  • keele- ja kultuuribarjäärid.

Politsei teeb koostööd abi andvate asutustega ja kui vaja, kaasab sotsiaal-, lastekaitse- või ohvriabitöötaja, kes saab Teid aidata.

Juhul, kui te ei soovi vaenusüüteost mingil juhul teada anda õiguskaitseasutustele, politseile, on teil võimalik pöörduda abi saamiseks ka teiste asutuste poole. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi pakub avaliku teenusena ohvriabiteenust, mille eesmärgiks on kuriteo, hooletuse või halva kohtlemise või füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks langenud isikute toimetulekuvõime säilitamine või parandamine. Ohvriabiteenus seisneb ohvri nõustamises ning ohvri abistamises suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning juriidiliste isikutega. Lisaks nõustamisele või raskemate juhtumite puhul hüvitisele on süüteo ohvril ohvriabi seaduse alusel võimalik nõuda ka psühholoogilise abi kulutuste hüvitamist. Seega on ohvriabi seadusest tulenevalt mitmeid võimalusi, kuidas aidata kannatanul oma olukorraga paremini toime tulla, ning info abisaamisvõimaluste kohta peab temani ka jõudma.

Kui vajate nõu ja tuge murede lahendamisel, pöörduge ohvriabitöötaja poole. Ohvriabiteenust osutatakse igas maakonnas. Selle kohta saate teavet näiteks oma valla- või linnavalitsusest, politseist, tervishoiu- ja hoolekandeasutustest.