Vaenukuritegu

Vaenukuritegu esineb siis, kui kedagi on ohvrina välja valitud või keda rünnatakse vaenulikkusest või eelarvamuslikust hoiakust tema:

  • puude

  • rassi või päritolu

  • usu või veendumuste

  • seksuaalse orientatsiooni

  • transsoolise identiteedi tõttu.

Siia hulka käib selle inimese vara ja ka inimene ise ning see inimene ei pea kuuluma gruppi, kelle vastu vaen on suunatud. Tegelikult võib igaüks sattuda vaenukuriteo ohvriks.

Sellises kuriteos kannatanuks olemine võib olla eriti hirmutav kogemus, kuna oled ohvriks sattunud selle tõttu, kes sa oled, või kes Sa ründaja arvates oled.

Kuidas võidakse vaenukuritegusid toime panna? 

Vaenukuritegusid võidakse toime panna kõikjal: kodus, tänaval, töökohas, koolis, ülikoolis, spordiüritustel, sotsiaalmeedias.

Vaenukuriteo intsidentide alla võivad kuuluda: ähvardamine, kiusamine, süütamine, rööv, vägivallateod, vara kahjustamine.

Samuti võib nende intsidentidega seotud olla: graffiti, solvavate tekstide kirjutamine, ründavate ja solvavate plakatite või lendlehtede jagamine kogukonnas, solvavad ja ründavad sõnumid, solvavad ja ründavad sotsiaalmeediapostitused.

Vaenukuritegude tagajärjed

Keegi ei peaks elama hirmu  ning ärevusega, mida sead laadi kuritegevus põhjustab. See võib samuti mõjutada inimesi, kes elavad vaenatud gruppide lähikonnas, eriti kui tundub, et tegemist on samuti sellesse ühiskonnagruppi kuuluvate inimestega. Nii nagu emotsionaalset kui füüsilist kahju, võivad vaenukuritegude ohvrid kanda ka rahalisi kahjusid. Kõige äärmuslikumal moel võivad kannatanud jääda kodutuks, olla sunnitud elama teatud piirkonnas või võivad tunda nii ebaturvaliselt, et on sunnitud minema kolima. Täiendavad kulud võivad olla seotud rikutud vara parandamise, graffitite eemaldamise, uute esemete soetamise ning kodu ja isikliku turvalisuse suurendamisega.

Pärast rünnakut on teisi inimesi raske usaldada, kuid abi otsimine on tähtis.