Abi seksuaalvägivalla korral

Seksuaalvägivallast saame rääkida siis, kui inimene on sunnitud millegi seksuaalsega kokku puutuma oma tahte vastaselt. Seksuaalvägivalla liike on palju – alates seksuaalsest ahistamisest kuni seksuaalse rünnaku ja vägistamiseni. Kui oled kogenud seksuaalvägivalda misiganes kujul, on oluline, et annaksid juhtunust kellelegi teada. Väga tähtis on rääkida sellest kellegagi, keda usaldad, olgu see siis lähedane inimene või vastava väljaõppe saanud spetsialist.

Mitte keegi ei ole seksuaalvägivalda ära teeninud ega selle toimepanemist ise esile kutsunud. Sõltumata sellest, kus ohver oli, mida ta seal tegi, mis tal seljas oli, mida ta ütles või kas ta oli purjus, ohver ei ole vägivallas süüdi ega seda „ära teeninud“. Vastutus seksuaalvägivalla eest lasub alati selle toimepanijal, mitte ohvril.

Seksuaalvägivalla ohvriks langemise korral  pöördu abi ja nõu saamiseks http://www.estl.ee/valdkonnad/seksuaalvägivald/nõu-ja-abi/

Pöörduda saab haigla erakorralise meditsiini osakonda või günekoloogilist abi osutava haigla vastuvõtuosakonda. Esmast ja järeravi osutavad seksuaalvägivalla üleelanutele raviasutuatses Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Tallinnas pöörduda Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku vastuvõtuosakonda, Tartus Tartu Ülikooli Kliinikumi erakorralise meditsiini osakonda ning Pärnus Pärnu Haigla naistekliiniku vastuvõtuosakonda.

Põhja Piirkond:

Lääne-Tallinna Keskhaigla Sõle 23, Tallinn

erakorraline vastuvõtt

vastuvõtutuba tel 53424724

http://www.synnitusmaja.ee/osakonnad/naise-tervis/abi-seksuaalvagivalla-korral/

Vene keeles

Inglise keeles.

Lõuna Piirkond:

Tartu Ülikooli Kliinikum

L. Puusepa 8, Tartu

erakorralise meditsiini osakond ja naistekliinik

günekoloogia osakonna valveõde tel 731 9954

https://www.kliinikum.ee/naistekliinik/et/seksuaalvaegivald

Tartu Seksuaaltervise Kliinik Vaksali 17, Tartu

tel 7442086http://www.tstk.ee/sisu-abi-seksuaalvagivalla-korral

Ida Piirkond

SA Ida-Viru Keskhaigla

Ilmajaama 12

Kohtla-Järve

Günekoloogia osakonna valveõde: tel 331 1041

http://www.ivkh.ee/et/

Lääne Piirkond

SA Pärnu Haigla

Ristiku 1

Pärnu

Valvegünekoloog: tel 447 3505

http://ph.ee/

Ohvriabi

Igaüks meist võib langeda kuriteo ohvriks. Kannatanuna on Teil õigus väärikale ja lugupidavale kohtlemisele. Et Teie ohvrikogemust leevendada, pakutakse Teile mitmesugust abi. Kui vajate nõu ja tuge murede lahendamisel, pöörduge ohvriabitöötaja poole. Ohvriabiteenust osutatakse igas maakonnas. Selle kohta saate teavet näiteks oma valla- või linnavalitsusest, politseist, tervishoiu- ja hoolekandeasutustest.

Politsei teeb koostööd abi andvate asutustega ja kui vaja, kaasab sotsiaal-, lastekaitse- või ohvriabitöötaja, kes saab Teid aidata.

Psühholoogilise abi kulude hüvitamine

Ohvriks sattudes on sinul ja sinu pereliikmetel võimalus pöörduda psühholoogilisele nõustamisele. Psühholoogilise abi hüvitise saamiseks on sul vaja kohtuda ohvriabitöötajaga, kes vormistab sulle taotluse, mille sa allkirjastad. Sul on vaja ka politsei tõendit, mis kinnitab, et on algatatud menetlust ja sina oled kannatanu või tema seaduslik esindaja. Politsei tõendi saamisel aitab sind ohvriabitöötaja.

Psühholoogilise abi hüvitise määramisest antakse sulle 10 tööpäeva jooksul teada. Seejärel võid sa  pöörduda psühholoogi vastuvõtule. Hüvitise suurus igale inimesele on ühe kuupalga alammäär, mis 2017 aastal on 470 eurot. Psühholoogi vastuvõttudel käies ei pea sa ise rahadega arveldama, sest meie maksame sulle osutatud teenuse eest psühholoogidele ise.