Naiste tugikeskused

Naiste tugikeskustes pakume turvalist keskkonda, nõustamist ja ajutist majutust naistevastase vägivalla ohvriks langenud naistele ja nendega kaasas olevatele lastele. Lisaks ajutisele majutusele pakume tugikeskustes naistele ja nende lastele esmast kriisinõustamist ning juhtumipõhist nõustamist. Vajadusel ja võimalusel pakume naistele ka psühholoogilist nõustamist, psühhoteraapiat ning juriidilist nõustamist. Esmast kriisinõustamist osutame ööpäevaringselt telefoni teel või kohtumisel. Soovi korral võib esmasel kriisinõustamisel jääda anonüümseks. Infot ja toetust pakume ka naistevastase vägivalla ohvri lähedastele.

Naiste tugikeskuste kontaktandmed