Mida saab teha perevägivalla ohver?

  • Kui oht on nö käegakatsutav, kutsuge politsei. Tihti nõuab selline julge tegutsemine pealehakkamist ja otsustusvõimet, kuid sellega võite päästa nii iseenda kui oma lapsed perevägivalla kordumisest tulevikus.
  • Kui Te olete langenud perevägivalla ohvriks, on Teie esmaseks mureks mõelda enda ja oma laste ohutusele. Mõelge läbi põgenemisplaan - kuhu minna ja kuidas.
  • Usaldage oma instinkte: kui Teil on tunne, et olete ohus, siis on üsna tõenäoline, et Te tõesti olete. Püüdke pääseda ohutusse kohta nii kiiresti kui võimalik. Otstarbekas oleks pakkida hädavajalikud asjad ja varuda piisavalt raha. Need asjad võiksite jätta sõbra juurde või oma töökohta.
  • Kui Teil on vigastusi, hoolitsege selle eest, et saaksite esimesel võimalusel arstiabi. Vigastused võivad olla tõsisemad kui Teile esmapilgul tundub.
  • Jälgige, et Teie vigastused dokumenteeritaks (nt traumapunktis, politseis), sest sellised dokumendid võivad olla oluliseks tõendusmaterjaliks hilisemas kriminaalmenetluses. Kui Te ka leiate, et tõendeid pole vaja, sest Te ei soovi menetlust algatada, võib Teie arvamus kunagi hiljem muutuda.
  • Pidage päevikut - märkige kuupäevaliselt üles sulle tehtud vägivallateod ja ähvardused.
  • Võimalusel säilitage ja koguge tõendusmaterjali - hoidke alles ähvarduskirjad, e-mailid, arstitõendid, SMS-id jms.