Mis juhtub edasi, kui oled kuriteost teatanud?

Kui oled kuriteost teatanud, annab politsei Sulle infot ohvriabiteenuste kohta ning muud infot, mida kannatanul vaja teada on. Ka kannatanute infomaterjal annab ülevaate, mis juhtub järgmisena. Politsei peaks Teile andma ka Teie juhtumi kriminaalasja numbri. Oleks hea, kui saate selle kindlasse kohta üles märkida. Selle numbri alusel on Teil hiljem lihtsam politsei või prokuratuuriga ühendust võtta, et oma menetluse kohta infot küsida.

Kuriteost teada andes võib politsei küsida, kas olete nõus, et Teie andmed edastatakse ohvriabile. Kui olete sellega nõus, siis võetakse ohvriabi poolt Teiega ühendust. Kui Te sellest keeldute, siis on Teil alati võimalus ohvriabiga ise ühendust võtta.

Kui olete kuriteoteate esitanud, alustab politsei uurimist ning püüab leida tõendeid juhtunu kohta. Kuna olete kannatanu, on politseil tõenäoliselt vaja Teiega juhtunust rääkida.

Politseil võib olla vajalik koguda tõendeid sealt, kus kuritegu toime pandi – nt nagu fotod, sõrmejäljed. Kui Teile on mingil moel viga tehtud vägivaldse rünnaku tõttu või olete kannatanu seksuaalkuriteos, küsib politsei, kas olete nõus meditsiinilise läbivaatusega. See on Teie otsus, kas annata selleks nõusoleku, kuid pidage meeles, et see võib olla oluline võimalus saada kohtumeditsiinilised tõendid, mis võib aidata Teie ründaja hiljem kohtu ette tuua.

Eeluurimine võtab aega. Politsei annab Teile politseiametniku nime ning telefoninumbri, kes on Teie juhtumi eest vastutav ning hoiab Teid kursis juhtumiga seotud olulistest arengutest. Kui soovite politseiga ühendust võtta, oleks hea, kui oskate öelda enda kriminaalasja numbri – nii suudab politsei Teid kõige kiiremini aidata.