Abi väärkoheldud lapsele

Politsei, kiirabi, päästeamet 112

Kui Sina või Sinu tuttav on hädaohus, helista 112. Politsei lastenurgast leiad abivajaduse või mure korral rohkem infot. Kui vajad abi või soovid enda murest teada anda, saad kirjutada ka Lõvi Leole (@email või @email). 

Lastekaitseseadus kohustab igaüht teatama abivajavast ja hädaohus olevast lapsest. Teata kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale, hädaabinumbril (politseisse) 112 või lasteabitelefonil 116 111.

Politsei, kiirabi, päästeamet 112

Kui Sina või Sinu tuttav on hädaohus, helista 112. Politsei lastenurgast leiad abivajaduse või mure korral rohkem infot. Kui vajad abi või soovid enda murest teada anda, saad kirjutada ka Lõvi Leole (@email või @email). 

Lastekaitseseadus kohustab igaüht teatama abivajavast ja hädaohus olevast lapsest. Teata kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale, hädaabinumbril (politseisse) 112 või lasteabitelefonil 116 111.

Kui Sina või Sinu tuttav on hädaohus, helista 112. Politsei lastenurgast leiad abivajaduse või mure korral rohkem infot. Kui vajad abi või soovid enda murest teada anda, saad kirjutada ka Lõvi Leole (@email või @email). 

Lastekaitseseadus kohustab igaüht teatama abivajavast ja hädaohus olevast lapsest. Teata kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale, hädaabinumbril (politseisse) 112 või lasteabitelefonil 116 111 (www.lasteabi.ee). Lasteabitelefon 116 111 töötab üle-eestiliselt ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele tasuta. Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest.

Lasteabi infotelefon (24 h)

Lasteabitelefon on avatud ööpäev ringi. See on tasuta ja anonüümne, kuid kõned salvestatakse. Telefonile vastavad spetsialistid eesti, vene ja inglise keeles. Lapsed ja nendega seotud inimesed saavad sel telefonil ka esmast sotsiaalset nõustamist ja vajaduse korral kriisinõustamist.

Lasteabitelefoni teenuse põhimõte on, et abivajav või hädaohus olev laps saaks abi võimalikult kiiresti ning parimal ja last kaitsval moel. Esmalt selgitavad nõustajad välja milline on helistaja mure ning vastavalt saadud infole toimub nõustamine kas koheselt telefoni teel või edastatakse saadud info teistele spetsialistidele, näiteks lastekaitsetöötajale või vajadusel ka politseile. Helistades on võimalik jääda anonüümseks. Nõustamine toimub eesti, vene ja inglise keeles.

ole tähtsust, kas oled laps või täiskasvanu, sõber või lapsevanem, naaber või õpetaja, lasteabitelefonile saab helistada, kui vajad nõu või abi, kuidas mõnes olukorras käituda, et suuremaid probleeme ja õnnetusi ära hoida.

Näiteks võib lasteabitelefonile helistada järgmistel juhtudel:

 • laste ja noorte omavahelised tülid ning probleemid koolis, kodus, huviringides
 • laste ja lapsevanemate vahelised tülid
 • kiusamine kodus, koolis, huviringides/trennides ja internetis
 • lapse kasvatamise küsimusedlapse hooldusõiguse küsimused
 • hooletusse jäetud laps
 • abivajav või hädaohus olev laps
 • lapse enesehävituslik käitumine, näiteks enese vigastamine või selle kavatsus
 • küsimused laste interneti kasutamise teemadel
 • füüsiliselt, emotsionaalselt või seksuaalselt väärkoheldud lapse.

Täpsemat infot on võimalik leida lasteabi kodulehel http://www.lasteabi.ee

Lasteabi infotelefon (24 h)

Lasteabitelefon on avatud ööpäev ringi. See on tasuta ja anonüümne, kuid kõned salvestatakse. Telefonile vastavad spetsialistid eesti, vene ja inglise keeles. Lapsed ja nendega seotud inimesed saavad sel telefonil ka esmast sotsiaalset nõustamist ja vajaduse korral kriisinõustamist.

Lasteabitelefoni teenuse põhimõte on, et abivajav või hädaohus olev laps saaks abi võimalikult kiiresti ning parimal ja last kaitsval moel. Esmalt selgitavad nõustajad välja milline on helistaja mure ning vastavalt saadud infole toimub nõustamine kas koheselt telefoni teel või edastatakse saadud info teistele spetsialistidele, näiteks lastekaitsetöötajale või vajadusel ka politseile. Helistades on võimalik jääda anonüümseks. Nõustamine toimub eesti, vene ja inglise keeles.

ole tähtsust, kas oled laps või täiskasvanu, sõber või lapsevanem, naaber või õpetaja, lasteabitelefonile saab helistada, kui vajad nõu või abi, kuidas mõnes olukorras käituda, et suuremaid probleeme ja õnnetusi ära hoida.

Näiteks võib lasteabitelefonile helistada järgmistel juhtudel:

 • laste ja noorte omavahelised tülid ning probleemid koolis, kodus, huviringides
 • laste ja lapsevanemate vahelised tülid
 • kiusamine kodus, koolis, huviringides/trennides ja internetis
 • lapse kasvatamise küsimusedlapse hooldusõiguse küsimused
 • hooletusse jäetud laps
 • abivajav või hädaohus olev laps
 • lapse enesehävituslik käitumine, näiteks enese vigastamine või selle kavatsus
 • küsimused laste interneti kasutamise teemadel
 • füüsiliselt, emotsionaalselt või seksuaalselt väärkoheldud lapse.

Täpsemat infot on võimalik leida lasteabi kodulehel http://www.lasteabi.ee

Lasteabitelefon on avatud ööpäev ringi. See on tasuta ja anonüümne, kuid kõned salvestatakse. Telefonile vastavad spetsialistid eesti, vene ja inglise keeles. Lapsed ja nendega seotud inimesed saavad sel telefonil ka esmast sotsiaalset nõustamist ja vajaduse korral kriisinõustamist.

Lastekaitse

Lastekaitse osakonna töötajate kontaktid leiad siit. Lastekaitseosakonna ülesannetest on lähemalt võimalik lugeda siit.  

Lastekaitse

Lastekaitse osakonna töötajate kontaktid leiad siit. Lastekaitseosakonna ülesannetest on lähemalt võimalik lugeda siit.  

Lastekaitse osakonna töötajate kontaktid leiad siit.

Ohvriabi väärkoheldud lapsele

Inimkaubanduse ohvritel, saatjata alaealistel välismaalastel ja seksuaalselt väärkoheldud alaealistel on õigus lisaks nõustamisteenusele, psühholoogilisele abile ja abistamisele suhtlemisel riigi- ja omavalitsuse asutuste ning juriidiliste isikutega saada ka teisi teenuseid, milleks on turvaline majutus, tervishoiuteenused, tõlketeenused ning muud füüsiliseks ja psühhosotsiaalseks taastumiseks vajalikud teenused. Neid teenuseid on võimalik saada kuni vajaduse ära langemiseni juhul kui on alustatud kriminaalmenetlus karistusseadustikus sätestatud inimkaubanduse või seksuaalse väärkohtlemise paragrahvide alusel.

Teenuseid on õigus saada ka isikul, kelle kohta on tekkinud kahtlus, et ta on langenud inimkaubanduse ohvriks või teda on alaealisena seksuaalselt väärkoheldud ning selle kohta on politseile või prokuratuurile edastatud kuriteoteade. Kui inimkaubanduse ohvril, seksuaalselt väärkoheldud alaealisel on ravikindlustus, hüvitatakse ohvriabiteenuse raames isikule osutatud tervishoiuteenuste kulud osas, mida ravikindlustus ei kata. Täisealisel, keda on alaealisena seksuaalselt väärkoheldud on õigus taotleda psühholoogilise abi kulu hüvitist kolme aasta jooksul pärast tema täisealiseks saamist, kui kriminaalmenetluse ajend ei ilmnenud varem.

Kui oled langenud kuriteo ohvriks võta ühendust ohvriabitöötajaga  (ohvriabitöötajate kontaktandmed).

Lapse seksuaalse väärkohtlemise ohvriks sattumine on kogu pere kriis. Lisainfot ja abi saab ohvriabist.

Ohvriabi väärkoheldud lapsele

Inimkaubanduse ohvritel, saatjata alaealistel välismaalastel ja seksuaalselt väärkoheldud alaealistel on õigus lisaks nõustamisteenusele, psühholoogilisele abile ja abistamisele suhtlemisel riigi- ja omavalitsuse asutuste ning juriidiliste isikutega saada ka teisi teenuseid, milleks on turvaline majutus, tervishoiuteenused, tõlketeenused ning muud füüsiliseks ja psühhosotsiaalseks taastumiseks vajalikud teenused. Neid teenuseid on võimalik saada kuni vajaduse ära langemiseni juhul kui on alustatud kriminaalmenetlus karistusseadustikus sätestatud inimkaubanduse või seksuaalse väärkohtlemise paragrahvide alusel.

Teenuseid on õigus saada ka isikul, kelle kohta on tekkinud kahtlus, et ta on langenud inimkaubanduse ohvriks või teda on alaealisena seksuaalselt väärkoheldud ning selle kohta on politseile või prokuratuurile edastatud kuriteoteade. Kui inimkaubanduse ohvril, seksuaalselt väärkoheldud alaealisel on ravikindlustus, hüvitatakse ohvriabiteenuse raames isikule osutatud tervishoiuteenuste kulud osas, mida ravikindlustus ei kata. Täisealisel, keda on alaealisena seksuaalselt väärkoheldud on õigus taotleda psühholoogilise abi kulu hüvitist kolme aasta jooksul pärast tema täisealiseks saamist, kui kriminaalmenetluse ajend ei ilmnenud varem.

Kui oled langenud kuriteo ohvriks võta ühendust ohvriabitöötajaga  (ohvriabitöötajate kontaktandmed).

Lapse seksuaalse väärkohtlemise ohvriks sattumine on kogu pere kriis. Lisainfot ja abi saab ohvriabist.

Seksuaalselt väärkoheldud alaealistel on õigus lisaks nõustamisteenusele, psühholoogilisele abile ja abistamisele suhtlemisel riigi- ja omavalitsuse asutuste ning juriidiliste isikutega saada ka teisi teenuseid, milleks on turvaline majutus, tervishoiuteenused, tõlketeenused ning muud füüsiliseks ja psühhosotsiaalseks taastumiseks vajalikud teenused.

Ohvriabitöötajate konktaktid leiad siit.

Lastemaja

Lastemaja on lapsesõbralik ja erialade vaheline teenus, mida pakume seksuaalselt väärkoheldud laste abistamiseks. Eesti esimene Lastemaja avati pilootprojekti raames 2. jaanuaril 2017. aastal Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskuses (Tervise 28, Tallinn). Lastemaja tegutseb Tallinnas, Tartus ja Jõhvis ning 2022. a teisel poolel planeeritakse lastemaja avada ka Pärnus. 

Lastemaja teenuse osutamiseks töötavad lapse heaolu nimel koos erinevad spetsialistid, nagu lastekaitsetöötaja, politsei, psühholoog ja paljud teised. Lastemaja teenuse meeskond hindab lapse tervislikku olukorda ja edasist abivajadust, viib läbi juhtumi lahendamiseks vajalikud uurimistoimingud ning pakub lapsele vajalikku abi.

Teenusele saamiseks tuleb kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajal võtta ühendust lastemaja spetsialistiga ja esitada lastemajateenuse taotlus. Lastemaja poole võib pöörduda ka lapsevanem või laps ise, samuti tavakodanik või spetsialist, kellele teeb muret lapse seksuaalne käitumine.

Täpsema info saamiseks soovitame pöörduda Anna Franki poole telefonil 5361 1602 või e-posti teel @email. Lastemaja on infotelefonil  5854 5498 kättesaadav E-N 8.00-17.00; R 8.00-15.30. Muudel aegadel palume pöörduda: lasteabitelefonile 116 111 või @email ning hädaohu korral politseisse 112.  

Laste vaimse tervise keskused (lastepsühhiaatriline abi)

Tallinna Lastehaigla laste ja noorukite vaimse tervise keskus: 678 7438, Tervise 28, Tallinn. Kontaktandmed leiab siit. Registreerimine vastuvõtule: 678 7400.

Laste vaimse tervise keskust tutvustavat videot vaata siit.

Tartu Ülikooli Kliinikumi laste ja noorukite vaimse tervise keskus: 731 8793, Raja 31, Tartu. Kontaktandmed leiab siit. Registreerimine vastuvõtule: 731 9100.

Ambulatoorselt saab pöörduda lastepsühhiaatri ja/või vaimse tervise õe vastuvõtule. Vastuvõtule pöördumiseks ei ole vaja saatekirja. Vältimatu ja erakorralise abi vajaduse korral teeb haiglasse võtmise otsuse Psühhiaatriakliiniku valvearst kellega saab ühendust võtta telefonidel 5331 8764, 731 8764 või tulla vastuvõtule.

Ida-Viru keskhaigla laste ja noorte vaimse tervise kabinet: 339 5183, Kohtla-Järve, Ravi 10d. Registreerimine: 33 111 33.

Pärnu Haigla: 5305 5154,Ristiku 1. Kontaktandmed leiab siit.

Laste vaimse tervise keskused (lastepsühhiaatriline abi)

Tallinna Lastehaigla laste ja noorukite vaimse tervise keskus: 678 7438, Tervise 28, Tallinn. Kontaktandmed leiab siit. Registreerimine vastuvõtule: 678 7400.

Laste vaimse tervise keskust tutvustavat videot vaata siit.

Tartu Ülikooli Kliinikumi laste ja noorukite vaimse tervise keskus: 731 8793, Raja 31, Tartu. Kontaktandmed leiab siit. Registreerimine vastuvõtule: 731 9100.

Ambulatoorselt saab pöörduda lastepsühhiaatri ja/või vaimse tervise õe vastuvõtule. Vastuvõtule pöördumiseks ei ole vaja saatekirja. Vältimatu ja erakorralise abi vajaduse korral teeb haiglasse võtmise otsuse Psühhiaatriakliiniku valvearst kellega saab ühendust võtta telefonidel 5331 8764, 731 8764 või tulla vastuvõtule.

Ida-Viru keskhaigla laste ja noorte vaimse tervise kabinet: 339 5183, Kohtla-Järve, Ravi 10d. Registreerimine: 33 111 33.

Pärnu Haigla: 5305 5154,Ristiku 1. Kontaktandmed leiab siit.

Laste ja noorukite vaimse tervise keskused või kabinetid asuvad neljas Eesti piirkonnas.

Psühholoogi või psühhiaatri kontakte on võimalik leida lahendus.net portaalist. Lahendus.net on loodud selleks, et psühholoogiline abi ja info jõuaks abivajajani. Portaal pakub tasuta ja anonüümset psühholoogilist nõustamist.  

Noorte vaimse tervise portaali kaudu leiad nõustaja vaimse tervise teemadel: www.peaasi.ee. Peaasi.ee lehe kaudu toimub ka e-nõustamine. 

Noorteveebist amor.ee leiad noortele suunatud teemasid ja nõuandeid. Seda nii tervise, suhete, müütide, rasestusmisvastaste vahendite ja seksuaalsel teel levivate haiguste kohta. Amor.ee nõustajad annavad hea meelega Sulle nõu, samuti leiad siit noorte nõustamiskeskuste kontaktid. Lähima nõustamiskeskuse leiad siit.

Veebikonstaabli poole pöördu siis, kui tahad teatada internetikeskkonnas toimunud seksuaalsest või muust väärkohtlemisest, oled sattunud kiusamise või ahistamise ohvriks, soovid politseilt nõu, sul on küsimusi seaduste kohta või tahad saata politseile vihjet, kui kahtlustad, et keegi teine esineb internetis sinu nime all. Facebookis, Twitteris, Skype’is ja Rate’is annavad nõu veebikonstaablid Andero Sepp, Maarja Punak ja Jana Frolova. Veebikonstaabel tegutseb ka veebilehtedel VK.com ja Odnoklassniki.ru, seal on abiks Jana Frolova.