Laps seksuaalse väärkohtlemise ohvrina

Kui sind on seksuaalselt või füüsiliselt ärakasutatud, on oluline, et annaksid juhtunust kellelegi teada ja saaksid abi. Avalikustamine võib olla hirmutav, aga see on esimene samm selleks, et saaksid paraneda. Räägi täiskasvanule, keda Sa usaldad ja kellega tunned ennast mugavalt. Mõnikord võib see olla Su ema-isa või mõni teine sugulane, mõnikord õpetaja, nõustaja või ka sõbra vanem. Peamine on, et Sa usaldad seda isikut.

Räägi kellelegi endaga juhtunust! See võib olla hirmutav, aga see on esimene samm selleks, et saaksid paraneda.

Seksuaalset väärkohtlemist ei ole alati lihtne seksist eristada. Seksuaalsed ärakasutajad püüavad tihti panna oma ohvreid tundma häbi või vastutust ärakasutamise eest või neid veenda, et see on üks armastuse vorm. Mõned väärkohtlejad kaasavad lapsi seksuaaltegevustesse nii mänguliselt, et laps võib nautida tähelepanu ja mitte mõista, et kurjategija käitumine oli seksuaalne ärakasutamine.

Abiks turvaliste piiride seadmisel ning väärkohtlemise märkide äratundmisel on "Minu keha ja turvalisus" materjal (vene ja inglise keeles kättesaadav).

Mitmed organisatsioonid aitavad abi leida ja juhtumist rääkimise sammu ette võtta.

Lastemaja on lapsesõbralik ja erialadevaheline teenus, mida pakume seksuaalselt väärkoheldud laste abistamiseks.Lastemajas teevad lapse heaolu nimel koostööd erinevad spetsialistid, nagu lastekaitsetöötaja, politsei, psühholoog, ohvriabitöötaja ja arst. Lastemaja tegevust koordineerib sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond.

Täpsema info saamiseks soovitame pöörduda Anna Franki poole telefonil 5361 1602 või e-posti teel @email. Lastemaja on infotelefonil  5854 5498 kättesaadav E-N 8.00-17.00; R 8.00-15.30. Muudel aegadel palume pöörduda: lasteabitelefonile 116 111 või @email ning hädaohu korral politseisse 112.  

Lasteabitelefon 116 111 – Telefonile on oodatud kõned, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Lastele ja lastega seotud isikutele antakse telefoni teel nõuannet, jagatakse informatsiooni ning vajadusel tagatakse info edastamine vastavate spetsialistideni. Helistajateks võivad olla nii lapsed kui ka täiskasvanud. Telefon töötab ööpäevaringselt, vastatakse nii eesti kui vene keeles. Kõne on helistajale tasuta ning anonüümne. SKYPE: Lasteabi_116111 NB! Me ei lisa Teid oma kontaktide hulka, aga saate kirjutada 24h ONLINE nõustamine läbi kodulehe www.lasteabi.ee “Küsi nõu” toimub 24h.

Kadunud laste telefon 116 000. Kadunud laste telefonile 116 000 on võimalik teada anda kadunud lastest nii Eestis kui ka mõnes teises Euroopa riigis. Nõustajad annavad nõu mida olukorras teha ning pakuvad emotsionaalset tuge. Telefon 116 000 Telefon 116 000 on avatud 24 tundi, on kõigile helistajatele tasuta ning helistajale anonüümne, kuid kõne fikseeritakse.

Tartu Laste Tugikeskus osutab tasuta psühholoogilist abi Tartu linna lastele ja nende vanematele. Teenindatakse ka lapsi ja peresid väljastpoolt Tartut. Sellisel juhul tasub teenuse eest pere või eelneval kokkuleppel nende kohalik omavalitsus. Tel: 7 484 666 e-post: @email, Kaunase pst 11-2.

MTÜ Tallinna Laste Tugikeskus on organisatsioon, mis on mõeldud lastele, noortele ja nende vanematele, lastega töötavatele spetsialistidele ning kõigile, kes puutuvad kokku laste ja noorte muredega. Kontakt: e-mail: @email, Asula 11, Tallinn 11312.

Noorte Nõustamiskeskused on mõeldud kuni 24-aastastele (kaasa arvatud) mõlemast soost noortele. Tulla võib nii individuaalselt kui ka paarinõustamisele. Keskustes pakutakse ka seksuaalhariduslikke grupitöid ning loenguid. Keskustes töötavad naistearstid, meestearstid, psühholoogid, ämmaemandad ning sotsiaaltöötajad.

Peaasi.ee. Oma murega ei pea olema üksi. Peaasi.ee vaimse tervise spetsialistilt annavad nõu ja aitavad selgust saada. Saab soovitusi, mida edasi teha. Nõustajad on kogenud ja igapäevaselt sel alal töötavad inimesed.

Laste väärkohtlemine on lapse füüsilist ja psüühilist heaolu alandav käitumine, mis seab ohtu tema eakohase arengu ja tervisliku seisundi. Emotsionaalse väärkohtlemisega tekitatakse pingeseisund, mis võib põhjustada lapse emotsionaalsele arengule raskeid või pöördumatuid kahjustusi. Füüsiline väärkohtlemine on tahtlik füüsilise jõu kasutamine, mis võib põhjustada lapsele kergemaid, raskemaid või eluohtlikke füüsilisi ja psühholoogilisi kahjustusi. Seksuaalne väärkohtlemine on võimu, seksuaalsete või muude vajaduste rahuldamise eesmärgil toime pandud seksuaalse sisuga kontaktne või mittekontaktne tegevus täiskasvanu või teise lapse poolt, kes vanuse või arengutaseme tõttu on lapsega vastutus-, usaldus- või võimusuhetes. Lapse hooletussejätmine on vanema, vanema elukaaslase, vanavanema jm lähisugulase või seadusliku hooldaja kohustuste mittetäitmine lapse füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse arengu eest hoolitsemisel, see võib kahjustada lapse eakohast arengut ning vaimset ja füüsilist tervist. Last kahjustab ka teiste pereliikmete vahelise vägivalla nägemine ja kuulmine. (WHO, 2010. Preventing Intimate Partner And Sexual Violence Against Women. Taking Action And Generating Evidence.)

Seksuaalne väärkohtlemine on lapse kaasamine seksuaalsesse tegevusse, mille sisust ta ei saa täielikult aru, millele ta ei ole võimeline andma adekvaatset nõusolekut ning mis astub üle seadustest või ühiskonna sotsiaalsetest normidest. Seksuaalne vägivald lapse vastu on võimu, seksuaalsete või muude vajaduste rahuldamise eesmärgil toime pandud seksuaalse sisugakontaktne või mittekontaktne tegevus täiskasvanu või teise lapse poolt, kes vanuse või arengutaseme poolest on vastutus-, usaldus- või võimusuhetes lapsega.