Jalgrattavargus

Jalgrattavargusest tuleks politseile igal juhul teatada. Kui kõik varguse ohvrid annavad politseile vargusest teada, on politseil palju rohkem infot varastega tegelemiseks. Teine kaalukas argument jalgrattavargusest teatamiseks on hilisem omanikustaatuse tõendamine. Kui ohver ei tee avaldust ja tunneb tänaval ratta ära, võib ratas jääda uuele omanikule – on raske tõendada, et uus omanik on vargusega seotud. Sellisel juhul oleks abi varem tehtud avaldusest ja sellega edastatud infost.