Füüsiline vägivald (kehaline väärkohtlemine)

Pärast rünnakut on teisi inimesi raske usaldada, kuid abi otsimine on tähtis.

Kehalise väärkohtlemisena on karistatav igasugune teise inimese tervise kahjustamine või talle valu tekitamine ning igast sellisest juhtumist tuleks politseile teada anda.