Ülekuulamine

Kui Te olete kannatanu või Teil on informatsiooni juhtunu kohta, siis kutsutakse Teid tõenäoliselt ülekuulamisele. Ülekuulamisel tutvustatakse kõigepealt Teie õigusi ja kohustusi. Ütluste andmine on kohustuslik, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel. Te ei ole kohustatud andma ennast süüstavaid ütlusi ega ütlusi oma abikaasa/elukaaslase või lähisugulaste vastu.

Te ei tohi anda valeütlusi. Pärast ütluste andmist võimaldatakse tutvuda ülekuulamisprotokolliga. Lugege see korralikult läbi ja kontrollige, kas kõik sai õigesti kirja.