Mis põhjusel menetlust ei alustata?

Kui olete politseile avalduse teinud, siis ei tähenda see, et menetlus ka algatatakse. Politsei järgib menetluse alustamisel seaduses sätestatud reegleid. Näiteks ei algatata menetlust kui puudub menetluse alus. See tähendab, et ei ole asjaolusid, mis viitaksid kuriteo toimepanekule. 

Menetluse algatamata jätmisest teavitatakse Teid kirjalikult ning Teil on võimalus kümne päeva jooksul alustamata jätmine prokuratuuris vaidlustada.