Lepitusmenetlus

Kui tegu on teise astme kuriteoga, mille asjaolud on välja selgitatud ja mille suhtes puudub avalik menetlushuvi ning süüdistatav või kahtlustatav on kannatanuga leppinud, võib kohaldada lepitusmenetlust. Selleks on vaja mõlema poole nõusolekut.

Lepituskokkuleppega võtab kuriteo toimepanija kohustuse tasuda kõik menetluskulud, heastada tekkinud kahju ning täita muid kokkuleppes toodud tingimusi. Pärast seda, kui kohus või prokuratuur on kokkuleppe kinnitanud, kontrollib lepitaja kokkuleppe tingimuste täitmist. Kui isik, kelle suhtes on menetlus lõpetatakse, ei täida tingimusi või paneb sama kannatanu suhtes kuue kuu jooksul toime uue tahtliku kuriteo, siis alustatakse kriminaalmenetlust uuesti.