Info süüdimõistetu või kahtlustatava kohta

Teil on õigus saada soovi korral ja juhul kui selline info andmine võib ära hoida Teid ähvardavat ohtu, infot selle kohta, kui Teie suhtes toime pandud kuriteos kahtlustatav või süüdistatav vabaneb vahi alt või süüdimõistetud isik vabaneb või põgeneb kinnipidamisasutusest. Prokuratuur informeerib Teid õigusest esitada taotlus vahistatu vabastamise info saamiseks ning seega ka kahtlustatava vahistamisest. Prokuratuur peab aga enne teavitamist hindama, kas kahtlustatava või süüdistatava vabanemisel vahi alt võib Teile tekkida oht. Kui prokuratuur on hinnanud, et Teile ohtu ei ole, siis ei pea teid vahistatu vabastamisest teavitama. Samuti võivad erandlikel juhtudel asjaolud olla sellised, et vahistatu vabanemisest Teie teavitamine võib tekitada ohu kahtlustatavale või süüdistatavale - sellises olukorras vahistatu vabanemisest Teid teavitada ei tohi. Juhul kui Te enda teavitamise taotluse esitatate, siis kahtlustatava või süüdistatava vahi alt vabanemisest peab Teie vajaduse korral teavitama prokuratuur või prokuratuuri korraldusel uurimisasutus.

 Juhul kui süüdistatavat karistatakse vangistusega, siis karistuse kestuse saate teada kohtuotsusest, seega tähtaegsest vabanemisest Teid eraldi ei teavitata. Süüdimõistetu ennetähtaegse vabanemise kohta info saamise võimalusest tuleb Teid teavitada, kui olete seda taotlenud.