Kohtuotsuse langetamine

Kohtuotsuse tegemine ning kuulutamine – kui kohtulik arutelu on lõppenud, läheb kohus otsust tegema ning teatab ka kohtuotsuse kuulutamise aja. Kohtuotsuse kuulutamine on avalik. Kohtuotsusega on võimalik tutvuda kohtus ning soovi korral on võimalik saada ka selle väljatrükk. Kõik jõustunud kohtuotsused avaldatakse Riigi Teataja lehel.

Mõistetakse õigeks – kui süüdistatav mõistetakse õigeks, siis on kannatanul õigus kohtuotsus vaidlustada ringkonnakohtus. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb kohtule teatada 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest ning kaebus tuleb kohtusse esitada 15 päeva jooksul alates tervikotsuse kättesaadavaks tegemisest.

Tunnistatakse süüdi – kui isik mõistetakse kuriteos süüdi, siis mõistetakse talle ka karistus.  Kannatanul on õigus otsus vaidlustada ringkonnakohtus. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb kohtule teatada 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest ning kaebus tuleb kohtusse esitada 15 päeva jooksul alates tervikotsuse kättesaadavaks tegemisest.

Kohtuotsuse jõustumine – kui keegi kohtuotsust ei vaidlusta ning vaidlustamise tähtaeg on möödunud, siis kohtuotsus jõustub.