Eeluurimine

Jooksvat infot kriminaalmenetluse edenemise kohta saate küsida menetlejalt või politsei kontaktisikult. Sellisel viisil saate üldisemat infot menetluse kohta. Juhtumiga tegelevate politseiametnike kontaktandmeid saate politsei kliendiinfo numbril 612 3000 (järgides saadud juhiseid), politsei võrgukodust aadressil www.politsei.ee või prokuratuuri võrgukodust aadressil www.prokuratuur.ee.

Menetluse huvidest lähtuvalt võib juhtuda, et uurija või prokurör ei saa Teile kõiki kriminaalmenetlusega seonduvaid asjaolusid avaldada. Samuti ei saadeta Teile automaatselt ülevaateid menetluse käigust, vaid Teid teavitatakse üksnes kõige olulisematest asjadest, nagu kriminaalmenetluse lõpetamine, kohtuistungi toimumine ning kohtuotsuse tegemine.