Lastemaja

Lastemaja tegeleb seksuaalselt väärkoheldud ja selle kahtlusega laste juhtumitega, asetab esikohale lapse õigused ja toob kokku spetsialistid, kelle ühine eesmärk on taastada lapse heaolu ja turvatunne.

Lastemajas töötavad lapse heaolu nimel koos erinevad spetsialistid - lastekaitsetöötaja, politsei, prokurör, psühholoog ja paljud teised.

Eesmärk on seksuaalselt väärkoheldud lase parem tuvastamine, lapsesõbralikum kriminaalmenetlus ning lastele ja peredele vajaliku abi korraldamine.

Lastemaja meeskond hindab lapse tervislikku ja sotsiaalset olukorda ning abivajadust, viib läbi juhtumi lahendamiseks vajalikud uurimistoimingud ja pakub lapsele ja perele vajalikku abi.

Lastemajad asuvad Tallinnas, Tartus ja Jõhvis, kuid teenus on kättesaadav kõikidele abi vajavatele lastele Eestis.

Lastemaja poole saab pöörduda kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja, aga ka lapsevanem või laps ise, samuti tavakodanik või spetsialist, kellele teeb muret lapse seksuaalne käitumine.

Täpsema info saamiseks soovitame helistada lastemaja telefonil 5854 5498 või kirjutada @email

Ööpäevläbi saab helistada lasteabi numbril 116 111

Ohu korral helista hädaabi numbril 112.