Alaealise kannatanu õigused

Kui kannatanu on alaealine, siis kohalduvad talle spetsiifilised õigused, mis tagavad alaealise huvide kaitsmise. 

Näiteks võib alla 14-aastaste alaealiste puhul, kelle ülekuulamine on seotud perevägivalla või seksuaalse väärkohtlemisega, kasutada ülekuulamise videosalvestamise võimalust, et vältida vajadust ülekuulamise kordamiseks kohtus. 

Samuti tuleb alaealisele kannatanule, kelle seaduslike esindajate huvid on vastuolus lapse enda huvidega (näiteks on vanemad ise oma last väärkohelnud), määrata riigi õigusabi korras advokaat, kes lähtub ainult lapse enda huvidest ning kaitseb neid menetluses.