Alaealise kannatanu kaitsevajadus ning -meetmed

Kannatanu individuaalsete kaitsevajaduste hindamise puhul tuleb eriti põhjalikult keskenduda alaealiste kannatanute kaitsevajadustele.

 Alaealiste kannatanute kui erilise kaitsevajadusega kannatanute puhul on lisaks ette nähtud, et:

a) kriminaalmenetluse jooksul võib kõiki lapsohvri küsitlusi audiovisuaalselt salvestada ja selliseid küsitluste salvestisi võib kasutada tõendina kriminaalmenetluses;

b) pädevad asutused määravad lapsohvritele vastavalt kuriteoohvri rollile asjaomases kriminaalõigussüsteemis kriminaaluurimises ja -menetluses eriesindaja, kui liikmesriigi õigusaktide kohaselt vanemliku vastutuse kandjad ei saa lapsohvrit esindada enda ja lapsohvri huvide konflikti tõttu või kui lapsohver on saatjata või perekonnast lahutatud;

c) kui lapsohvril on õigus kasutada advokaati, siis menetlustes, kus on või võib olla huvide konflikt tema ja vanemliku vastutuse kandjate vahel, on lapsohvril õigus kasutada enda nimel õigusabi ja enda esindajat.