Kuidas aidata last, kes on olnud kuriteoohver

  • Kui näed, et lapsel on mure, julgusta teda rääkima oma sõnadega, mis juhtus.

  • Kuula last tähelepanelikult. Tunnusta last loo rääkimise eest.

  • Ütle lapsele, et ta pole juhtunus süüdi.

  • Usu last. Sageli võib lapse väärkohtlejaks olla talle tuttav inimene, pereliige, naaber või sõber. Laps ei pruugi alati täielikult aru saada, et ta oli ahistamise või kiusamise ohver.

Mitmed organisatsioonid aitavad abi leida ja juhtumist rääkimise sammu ette võtta.

Lastemaja on lapsesõbralik ja erialadevaheline teenus, mida pakume seksuaalselt väärkoheldud laste abistamiseks.Lastemajas teevad lapse heaolu nimel koostööd erinevad spetsialistid, nagu lastekaitsetöötaja, politsei, psühholoog, ohvriabitöötaja ja arst. Lastemaja tegevust koordineerib sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond.

Täpsema info saamiseks soovitame helistada lastemaja telefonil 6 208 358 või pöörduda e-posti teel projektijuhi poole aadressil @email  või lastemaja peaspetsialisti poole @email  

Lasteabitelefon 116 111 – Telefonile on oodatud kõned, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Lastele ja lastega seotud isikutele antakse telefoni teel nõuannet, jagatakse informatsiooni ning vajadusel tagatakse info edastamine vastavate spetsialistideni. Helistajateks võivad olla nii lapsed kui ka täiskasvanud. Telefon töötab ööpäevaringselt, vastatakse nii eesti kui vene keeles. Kõne on helistajale tasuta ning anonüümne. SKYPE: Lasteabi_116111 NB! Me ei lisa Teid oma kontaktide hulka, aga saate kirjutada 24h ONLINE nõustamine läbi kodulehe www.lasteabi.ee “Küsi nõu” toimub 24h.

Kadunud laste telefon 116 000. Kadunud laste telefonile 116 000 on võimalik teada anda kadunud lastest nii Eestis kui ka mõnes teises Euroopa riigis. Nõustajad annavad nõu mida olukorras teha ning pakuvad emotsionaalset tuge. Telefon 116 000 Telefon 116 000 on avatud 24 tundi, on kõigile helistajatele tasuta ning helistajale anonüümne, kuid kõne fikseeritakse.

Tartu Laste Tugikeskus osutab tasuta psühholoogilist abi Tartu linna lastele ja nende vanematele. Teenindatakse ka lapsi ja peresid väljastpoolt Tartut. Sellisel juhul tasub teenuse eest pere või eelneval kokkuleppel nende kohalik omavalitsus. Tel: 7 484 666 e-post: @email, Kaunase pst 11-2.

MTÜ Tallinna Laste Tugikeskus on organisatsioon, mis on mõeldud lastele, noortele ja nende vanematele, lastega töötavatele spetsialistidele ning kõigile, kes puutuvad kokku laste ja noorte muredega. Kontakt: e-mail: info@lastetugi.ee, Asula 11, Tallinn 11312.

Noorte Nõustamiskeskused on mõeldud kuni 24-aastastele (kaasa arvatud) mõlemast soost noortele. Tulla võib nii individuaalselt kui ka paarinõustamisele. Keskustes pakutakse ka seksuaalhariduslikke grupitöid ning loenguid. Keskustes töötavad naistearstid, meestearstid, psühholoogid, ämmaemandad ning sotsiaaltöötajad.  

Peaasi.ee. Oma murega ei pea olema üksi. Peaasi.ee vaimse tervise spetsialistilt annavad nõu ja aitavad selgust saada. Saab soovitusi, mida edasi teha. Nõustajad on kogenud ja igapäevaselt sel alal töötavad inimesed.