Minuga juhtus

Kui olete langenud kuriteo ohvriks, pöörduge nii ruttu kui võimalik politsei poole. Mida kiiremini saab politsei kuritegu ja selle sündmuskohta uurima asuda, seda tõenäolisem on, et kurjategija tehakse kindlaks ja tema süü tõendatakse.

Kui Sinu suhtes on toime pandud vägivallakuritegu, siis pöördu esmalt arsti poole, kes fikseerib vigastused ning võtab kõik vajalikud proovid. Mida kiiremini seda tehakse, seda rohkem tõendusmaterjali saadakse. Jälgi, et arsti Sinu vigastused ka dokumenteeriks. Kui Sa ei soovi arsti poole pöörduda või kahtled, kas politseisse avaldus esitada, siis tee oma vigastustest pilti – nii fikseerid aja, millal vigastused tekkisid.

Kuriteo ohvriks langedes tuleb sellest võimalikult kiiresti teatada politseile ja käituda vastavalt sealt saadud juhistele.

Kui teatad kuriteost, siis aitad politseil sellega kuritegusid lahendada ja ennetada. Me mõistame, et juhtunust rääkimine on raske.

Kui Sa ei teata, siis:

 1. ei alustata menetlust

 2. väheneb tõenäosus, et teo toimepanija tabatakse ning tema suhtes alustatakse menetlust

 3. teised isikud võivad sama kurjategija ohvriks langeda

 4. menetlejad ei saa täielikku ülevaadet kuritegevusest, seega on raskem ka ennetustööd teha

Kui sa oled kuriteoohver, siis pead toime tulema väljakutsetega, millega Sa varem pole kokku puutunud. Sa võid tunda hirmu või viha. Samuti ei pruugi Sa teada, kuhu abi saamiseks pöörduda.

Kui Sulle mingil moel haiget tehtud (nt emotsionaalselt, füüsiliselt, seksuaalselt), siis oled Sa tõenäoliselt kuriteoohver. Sellest rääkimine võib olla raske, kuid rääkimata jätmine võib kokkuvõttes veel raskem olla.

On loomulik, et tunned järgmist:

 • Tunned hirmu, viha või kurbust

 • Kardad uuesti haiget saada

 • Arvad, et pead olukorraga ise toime tulema

 • Tunned häbi või süüdistad juhtunus ennast

 • Muretsed, et keegi sellest teada ei saaks

 • Ei tea, kuhu oma murega pöörduda

Aga kui sa räägid juhtunust kellelegi, siis:

 • Mõistad, et see ei olnud sinu süü, et keegi sulle haiget tegi

 • Saad nõuandeid, kuidas end jälle turvaliselt tunda

 • Alustad paranemisega ning saad kiiremini tavalise eluga jätkata

 • Ei pea kogu koormat üksi kandma

 • Saad teada, et ka teised inimesed on sarnaseid asju üle elanud

 • Tunned end paremini ning lootusrikkamana