Tean, kellega juhtus

Kui teatad kuriteost, siis aitad politseil sellega kuritegusid lahendada ja ennetada. Me mõistame, et juhtunust rääkimine on raske. Politseile on võimalik avaldust esitada siit. Kui kellegi elu või tervis on vahetult ohus, siis helista viivitamatult hädaabinumbrile 112.

On arusaadav, et mõtlete sellele või ka muretsete, mis saab siis, kui juhtunust politseile teada annate. Kui olete langenud kuriteo ohvriks, pöörduge nii ruttu kui võimalik politsei poole. Mida kiiremini saab politsei kuritegu ja selle sündmuskohta uurima asuda, seda tõenäolisem on, et kurjategija tehakse kindlaks ja tema süü tõendatakse. Kui Te kuriteost ei teata, on väga vähe võimalusi, et teo toimepanija tabatakse ning ta õiguskaitseasutuste ette astuma peab. See võib tähendada ka seda, et teised inimesed peavad kogema sama, mida Teie olete pidanud läbi elama.

Kuriteost teatamiseks on mitmeid positiivseid põhjuseid. Nagu öeldud, võib juhtunust teatamisel võib olla kasu teiste sarnaste juhtumite uurimisel ning kahtlustatava isiku kindlaks tegemisel. Politsei registreerib kõik kuriteod, millest teatatakse, see saab osaks ametlikust statistikast ning nii on võimalik ülevaadet pidada, kuidas juhtumitega tegeletakse politseis  ning teistes õiguskaitseasutustes. Kui ametiasutustel pole ülevaadet kuritegevuse ulatusest  ning olemusest, on ka raskem selle probleemiga tegeleda ning seda ennetada.

Pea meeles, et politsei tegeleb erinevate kuritegude lahendamisega iga päev. Politseil on kohustus kohelda kõiki õiglaselt ja võrdselt ning tagada eelkõige Sinu turvalisus.

Kui Sa ei teata, siis:

  1. ei alustata menetlust

  2. väheneb tõenäosus, et teo toimepanija tabatakse ning tema suhtes alustatakse menetlust

  3. teised isikud võivad sama kurjategija ohvriks langeda

  4. menetlejad ei saa täielikku ülevaadet kuritegevusest, seega on raskem ka ennetustööd teha

Mida teha, kui oled tunnistajaks kuriteole?

Kui näed tänaval kaklust või mingit muud juhtumit, kus oleks vajalik politseinike abi, siis teata numbril 112. Igal juhul pead ise olema tähelepanelik, kuna politseil ja päästeteenistusel võib olla juhtumiga seoses mitmeid küsimusi.

Seejärel:

  • Kui kuritegu on võimalik ära hoida ilma ise viga saamata, püüa kurjategijaid takistada. Tihti piisab vaid sellest, kui kurjategijatele nt valju hääle tekitamisega märku anda, et neid on tähele pandud.

  • Mõtle enda turvalisusele. Paljudes olukordades on soovitav mitte ise vahele minna, vaid helistada politseisse ja ära oodata politseipatrulli saabumine ning ise ohtlikust piirkonnast lahkuda.

  • Püüa säilitada kuriteo sündmuskoht politsei saabumiseni võimalikult puutumatuna.

  • Kui võimalik, siis jäta meelde või pane kirja võimalike kahtlustatavate ja tunnistajate andmed ning edasta need politseile.

  • Kui kuriteo tulemusena on keegi vigastada saanud, ütle seda kohaselt politsei korrapidajale või helista hädaabinumbril 112.

  • Ole tähelepanelik ja anna kõik oma kahtlused edasi politseile.

 

Kuidas aidata abivajavat inimest?

Abivajavast ning hädaohus lapsest teatamise kohustus

Paljud meist on avalikus kohas kokku puutunud abi vajava inimesega, aga tihti ei tule me selle peale, et saame abivajajat kõige esimesena aidata. On vähetõenäoline, et politseipatrull või kiirabirühm bussipeatuses kössitava abivajajani jõuab, kui keegi hädasolijast teada ei anna.

Sestap on oluline märgata teisi enda kõrval ja aidata abivajajaid. Ära unusta selliseid inimesi ka argimurede keskel, sest ükskord võid Sinagi teiste tähelepanu ja hoolt vajada.