Naiste tugikeskused

Naiste tugikeskustes pakume turvalist keskkonda, nõustamist ja ajutist majutust naistevastase vägivalla ohvriks langenud naistele ja nendega kaasas olevatele lastele.
Lisaks ajutisele majutusele pakume tugikeskustes naistele ja nende lastele esmast kriisinõustamist ning juhtumipõhist nõustamist. Vajadusel ja võimalusel pakume naistele ka psühholoogilist nõustamist, psühhoteraapiat ning juriidilist nõustamist.
Esmast kriisinõustamist osutame ööpäevaringselt telefoni teel või kohtumisel. Soovi korral võib esmasel kriisinõustamisel jääda anonüümseks.
Infot ja toetust pakume ka naistevastase vägivalla ohvri lähedastele.

Naiste tugikeskuste kontaktandmed

Naiste tugikeskuste kontaktandmed
Harjumaa MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu ja MTÜ Eluliin 551 5491, 5396 9834, 526 4697 tallinn@naisteabi.eevarjupaik@eluliin.ee
Tartumaa MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus 5594 9496 info@naistetugi.ee
Saaremaa MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus 5309 8919  saaremaanaistetugikeskus@gmail.com
Pärnumaa MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus 5398 1620, 5365 0260 naistevarjupaik@gmail.com
Viljandimaa MTÜ Viljandimaa Naiste Tugikeskus 58050535 viljandinaistetugi@gmail.com
Lääne-Virumaa OÜ Keerub 5615 5924, 5684 6601 info@keerub.eu
Võrumaa MTÜ Võrumaa Naiste Tugikeskus 528 3615 vorunaistetugi@gmail.com
Läänemaa koos Hiiumaaga MTÜ Eluliin 551 5491  varjupaik@eluliin.ee
Ida-Virumaa MTÜ Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik 5333 2627 naistetugikeskus@gmail.com
Raplamaa MTÜ Eluliin 551 5491 varjupaik@eluliin.ee
Järvamaa MTÜ Eluliin 551 5491  varjupaik@eluliin.ee
Jõgevamaa Jõgevamaa Naiste Tugikeskus MTÜ 5860 0170 jogevamaanaistetugikeskus@gmail.com
Põlvamaa MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus 5884 9494 polva@naistetugi.ee
Valgamaa Valgamaa Naiste Tugikeskus MTÜ 5303 2544  valgamaanaistetugikeskus@gmail.com