Lastemaja

Lastemaja on lapsesõbralik ja erialadevaheline teenus, mida pakume seksuaalselt väärkoheldud laste abistamiseks. Eesti esimene lastemaja avati pilootprojekti raames 2. jaanuaril 2017. aastal ja teenust osutati esialgu Tallinna ja Harjumaa piirkonna lastele, kuid alates 2018. aastast osutatakse riiklikult teenust kõikidele Eesti lastele ning aasta teisel poolel avatakse lastemaja ka Tartus.

Lastemajateenuse osutamiseks töötavad lapse heaolu nimel koos erinevad spetsialistid nagu lastekaitsetöötaja, politsei, prokurör, psühholoog ja paljud teised. Lastemajateenuse meeskond hindab lapse tervislikku ja sotsiaalset olukorda ja edasist abivajadust, viib läbi juhtumi lahendamiseks vajalikud uurimistoimingud ning pakub lapsele vajalikku abi.

Teenusele saamiseks tuleb kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajal esitada lastemajateenuse taotlus. Samuti saab teenusele pöörduda lapsevanem või laps ise.

Täpsema info saamiseks soovitame helistada lastemaja telefonil 6 208 358 või pöörduda e-posti teel projektijuhi poole aadressil anna.frank-viron@sotsiaalkindlustusamet.ee või lastemaja peaspetsialisti poole lilia.tkats@sotsiaalkindlustusamet.ee

Loe Lastemaja teenusest lähemalt Tervise Arengu Instituudi elektroonilisest uudiskirja artiklist Seksuaalselt väärkoheldud laste paremaks abistamiseks avatakse Lastemajad.