Psühholoogiline abi

Ohvriks sattudes on sinul ja sinu pereliikmetel võimalus pöörduda psühholoogilisele nõustamisele. Psühholoogilise abi hüvitise saamiseks on sul vaja kohtuda ohvriabitöötajaga, kes vormistab sulle taotluse, mille sa allkirjastad. Sul on vaja ka politsei tõendit, mis kinnitab, et on algatatud menetlust ja sina oled kannatanu või tema seaduslik esindaja. Politsei tõendi saamisel aitab sind ohvriabitöötaja.

Psühholoogilise abi hüvitise määramisest antakse sulle 10 tööpäeva jooksul teada. Seejärel võid sa  pöörduda psühholoogi vastuvõtule. Hüvitise suurus igale inimesele on ühe kuupalga alammäär, mis 2017 aastal on 470 eurot. Psühholoogi vastuvõttudel käies ei pea sa ise rahadega arveldama, sest meie maksame sulle osutatud teenuse eest psühholoogidele ise.

Psühholoogilise abi kulu hüvitise taotlemsie blankett on leitav siit.