Kahjude hüvitamine

Kui Teile on kuriteo tagajärjel tekkinud kahju, siis on Teil õigus nõuda selle kahju hüvitamist eelkõige kahju tekitajalt, esitades kriminaalmenetluse raames tema vastu tsiviilhagi, mille kohta saate täpsemalt lugeda siit.

Juhul kui olete nõus Teie suhtes toime pandud kuriteo lahendamisega lepitusmenetluse vormis, siis saate ohvriabitöötaja vahendusel leppida kuriteo toimepanijaga ka kahjude hüvitamises, mis muutub sellisel juhul üheks lepituskokkuleppe osaks. Lepitusmenetluse kohta saate lugeda täpsemalt siit. 

Kui Te olete raske vägivallakuriteo ohver, on Teil võimalik taotleda ka riiklikku hüvitist, mille kohta saate täpsemalt lugeda siit