Riiklik ohvriabi

Igaüks meist võib langeda kuriteo ohvriks. Kannatanuna on Teil õigus väärikale ja lugupidavale kohtlemisele. Et Teie ohvrikogemust leevendada, pakutakse Teile mitmesugust abi.

OHVRIABI KRIISITELEFON 116 006

Ohvriabi kriisitelefonilt 116006 pakutakse Sulle ööpäevaringset kriisinõustamist ja jagatakse informatsiooni ohvri õigustest ja abistavatest süsteemidest. Lisaks tagatakse Sulle, et saadud informatsioon jõuaks vastavatele abiandvatele spetsialistidele.

Ohvriabi kriisitelefon on mõeldud Sulle, kui:

  • oled langenud süüteo ohvriks
  • oled langenud hooletuse või halva kohtlemise ohvriks
  • oled langenud füüsilise, vaimse, seksuaalse või majandusliku vägivalla ohvriks
  • oled kaotanud kuriteo või õnnetusjuhtumi tagajärjel enda lähedase
  • soovid teatada kellegi teise ohvriks langemisest

 116006 numbrile helistamine on Sulle tasuta ja soovi korral võid jääda anonüümseks. Sind nõustatakse eesti, vene ja inglise keeles.

Kui vajate nõu ja tuge murede lahendamisel, pöörduge ohvriabitöötaja poole. Ohvriabiteenust osutatakse igas maakonnas. Selle kohta saate teavet näiteks oma valla- või linnavalitsusest, politseist, tervishoiu- ja hoolekandeasutustest.

Politsei teeb koostööd abi andvate asutustega ja kui vaja, kaasab sotsiaal-, lastekaitse- või ohvriabitöötaja, kes saab Teid aidata.

Sotsiaalkindlusamet korraldab riikliku ohvriabi pakkumist. Ohvriabitöötajad annavad Teile ülevaate kõigist teenustest, mida Teile ohvri või kannatanuna pakkuda on võimalik ning ka sellest, milliseid kuriteoohvrile mõeldud hüvitisi  on teil õigus saada. Ohvriabitöötajad paiknevad üle Eesti politseijaoskondades. Ohvriabitöötaja poole pöördumiseks ei pea te olema esitanud kuriteoteadet ega –avaldust.

Ohvriabiteenus on avalik teenus, mille eesmärgiks on kuriteo, hooletuse või halva kohtlemise või füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks langenud isikute toimetulekuvõime säilitamine või parandamine. Ohvriabiteenus seisneb ohvri nõustamises ning ohvri abistamises suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning juriidiliste isikutega. Lisaks nõustamisele või raskemate juhtumite puhul hüvitisele on süüteo ohvril ohvriabi seaduse alusel võimalik nõuda ka psühholoogilise abi kulutuste hüvitamist. Seega on ohvriabi seadusest tulenevalt mitmeid võimalusi, kuidas aidata kannatanul oma olukorraga paremini toime tulla, ning info abisaamisvõimaluste kohta peab temani ka jõudma.

Ohvriabiga seotud blanketid on kättesaadavad siit.