Kulude hüvitamine

Kui osalete kriminaalasja uurimises, hüvitatakse Teile sõidu- või majutuskulud ja saamata jäänud töötasu. Kulud hüvitab asutus, kes Teid välja kutsus – politsei, prokuratuur või kohus. Näiteks kui Teil tekib transpordikulu või kaotate palgas seoses ülekuulamisele minemisega. Kui soovite kulude hüvitamist, siis teatage sellest Teid väljakutsunud asutusele ning Teid juhendatakse, kuidas hüvitist taotleda.