Tsiviilhagi esitamine

Juhul kui kuriteoga on tekitatud Teile kahju, siis on Teil võimalik kriminaalmenetluse raames esitada kahtlustatava vastu tsiviilhagi. Sageli on mõistlikum nõuda kahju hüvitamist kriminaalmenetluse raames, sest sel juhul pole vaja tasuda riigilõivu ning tsiviilhagi lahendatakse koos kriminaalasjaga.

Tsiviilhagi esitamise viimane tähtaeg on 10 päeva pärast seda, kui prokurör Teile toimikut tutvustab. Kohus saab Teile kahjuhüvitise kuriteoga tekitatud kahju eest välja mõista ainult siis kui Te olete tsiviilhagi esitanud.