Info

Juhtumiga tegelevate politseiametnike kontaktandmeid saate politsei kliendiinfo numbril 612 3000 (järgides saadud juhiseid), politsei võrgukodust aadressil www.politsei.ee või prokuratuurist (www.prokuratuur.ee).